Kommunal udligning, set fra Frederikshavn

Indspark om den igangværende forhandling om kommunal udligning

Fra skagensavis.dk, 16. marts 2018 – kl. 13:06 – af

Enhedslisten vil tilgodese provinskommuner i nyt udligningsudspil. Men det skal ikke ske på bekostning af hovedstaden. Partiet arbejder på et nyt udspil.

I Enhedslisten er vi enige om at regeringens udspil til en kommunal udligningsreform vil trække Danmark endnu mere skævt økonomisk end det allerede er tilfældet i dag.  For Frederikshavn ser det helt sort ud.

Hvis regeringens udspil bliver til virkelighed, vil borgerne i Frederikshavn uundgåeligt opleve nye forringelser på velfærdsområdet, og vores kommune vil få endnu ringere mulighed for at drive børnehaver, skoler, ældrepleje osv. med et rimeligt niveau.

Sådan er det i mange kommuner, for ingen steder i Danmark er serviceniveauet for højt. Man skulle tro, at Kommunalbestyrelserne i Danmark ville gå sammen og bruge den mægtige styrke, de har i kraft af at repræsentere alle landets vælgere, til at forlange en reform, der vil give alle kommuner uanset borgmesterfarve og geografi mulighed for at opretholde et rimeligt serviceniveau for deres borgere, lige meget hvor i landet man befinder sig.

I stedet har landets borgmestre og fremtrædende politikere startet et hundeslagsmål om at fordele elendigheden. Provinskommuner påstår, at hovedstadskommunerne har en bedre økonomi. Hovedstadskommuner anerkender ikke at der er et problem i provinsen. Således har Albertlunds socialdemokratiske borgmester Steen Christiansen offentligt brugt Frederikshavn som eksempel på, at der ikke behøves flere penge til provinskommuner, selv om virkeligheden er, at begge kommuner har store økonomiske problemer med at sørge for den bassale velfærd for deres borgere.

I onsdags er det ydermere kommet frem at nogle kommuner har brugt af kommunekassen til at betale private lobbyister. De har betalt lobbyisterne for at forsøge at rette på skævvridningen, ved at få statslige arbejdspladser til netop deres kommune. Det er jo skruen uden ende, og de fattige kommuner vil uundgåeligt tabe konkurrencen om at købe sig til arbejdspladser.

I sidste uge havde Kommunernes Landsforening (KL) topmøde, men har meldt ud, at den vil holde sig helt ude af forhandlingerne om udligning af kommunernes økonomi.

Det må ændres!

KL må træde i karakter, og handle som interesseorganisation for kommunerne under eet.

KL skal lægge pres på regeringen og sørge for bedre økonomiske rammer til medlemskommunerne. Det kan kommunalbestyrelserne roligt  forlange af deres forening. Det er klart dokumenteret at langt, langt den største del af befolkningen ønsker bedre velfærd fremfor de skattelettelser, som regeringen i stedet vil bruge pengene til. Ja, meningsmåling efter meningsmåling viser endda, at de fleste er villige til at betale mere i skat for at få bedre velfærd, men det er slet ikke nødvendigt. Der er penge nok!

Frederikshavns borgmester Birgit Hansen har heldigvis ikke deltaget i det sørgelige hundeslagsmål om udligningen, og Frederikshavns kommune er en af de få, som har holdt sig uden for de forskellige sammenslutninger af kommuner, der slås indbyrdes.

Birgit Hansen har netop skaffet sig en plads i KLs bestyrelse. Hun kunne være den rette, der tog initiativ til at gøre KL til en reel og demokratisk interesseorganisation for kommunerne under et. Hun må være den rigtige til at få fornuft ind i det socialdemokratisk dominerede KL, så kommunernes forening kan komme i gang med at slås for en udligning og et løft til kommunernes økonomiaftale, der sikrer, at alle kommuner får økonomisk mulighed for at give sine borgere en tryg velfærd

Ida Skov

Medlem af Byrådet Frederikshavn for Enhedslisten