De der i forvejen har lidt

Kommunalt budget 2018

Kære medlemmer
Her kommer orientering om, hvor Enhedslisten er i budgetforhandlingerne.

Johnnie Porsgaard

Kommunal Politisk Udvalg, som jo er de medlemmer af Enhedslisten, som ønsker at være baggrundsgruppe for byrådsarbejde, og udvikle og beslutte vores lokale politik, valgte en forhandlergruppe på 3, til at deltage i forhandlinger om næste års budget for Frederikshavns kommune. De tre er Johnnie Porsgaard, Poul Erik Andersen og Ida Skov.

Poul Erik Andersen

I går var vi 3 til forhandling på borgmesterens kontor. Der deltog foruden borgmesteren to socialdemokrater mere, Kenneth Bergen og Bjarne Kvist.
Vi forelagde vores krav og ønsker til ændringer af det budgetforslag administrationen har udarbejdet for 2018, og som er blevet 1. behandlet i byrådet.

Vores vigtigste prioritet er:

Ida Skov Byrådsmedlem

Tilbagetrækning af sparekrav til handikap og psykiatri på 10 mio kr.
Måske vil vi gå med til at der spares 2 mio ved at nogle borgere får tilbud i vores kommune i stedet for i andre kommuner. Tilbagetrækning af sparekrav til Børne- og Ungdomsområdet på 6,7 mio.

Tilførsel af ressourcer til at Skolerne kan stoppe rullende indskoling,
hvis de ønsker det, og så skolerne kan forkorte skoledagen og i stedet
give to-lærertimer i nogle timer i alle indskolingsklasser.

Desuden kom vi med en række ønsker :
Helt stop for kommunal ukrudtsbekæmpelse med gift.
Oprettelse af en stilling som Borgerrådgiver/WhistleblowerInvestering i at få flere i arbejde.
Investering i fleres socialrådgivere
Investering i nedbringelse af sygefravær for kommunalt ansatte.
Aktiveringsfrie uger i juli for modtagere af starthjælp og integrationsydelse, således at deres børn som alle andre, kan have en slags ferie, hvor mor og far ikke skal i aktivering og sprogskole. Vi vil gerne med i budgetaftalen, men kun hvis kravet om at trække de nye besparelser, dvs. fyringer på velfærdsområdet, tilbage opfyldes, og hvis der tilføres institutioner og skoler ressourcer til at forbedre institutioner og skoler.
Ellers står vi udenfor budgetforliget som vi har gjort i de tre foregående år. Det giver os mulighed for at påvirke politikken ved bedre at kunne gøre opmærksom på en alternativ politik, når vi har bedre ideer end den herskende politik eller vil kritisere det der sker i kommunen.
Hermed også en opfordring alle, der har mulighed til at tage til Aalborg d. 24, høre Pelle Dragsteds oplæg og diskutere om Enhedslistens stilling til en evt. ny socialdemokratisk ledet regering. Her kan alle vi medlemmer være med til at give input til politikken for vores fælles parti.
Jeg vil også gerne  opfordre alle medlemmer, som af forskellige grunde ikke er aktive i afdelingen for tiden, overveje om I kan afse nogle timer, få eller mange, i den kommende tid til at være med i valgkampen, ved at være behjælpelig med at sætte plakater op. Vi mangler nogle som kan gøre det i Frederiksavn. Eller med at dele valgpjecer ud, når vi snart får dem trykt.
Vedlagt er mit talepapir til Byrådets 1. behandling af budget 18. Hvis nogen har lyst til at høre behandlingen, er her et link til lydfilen.
Min tale er godt 11.55 min henne. Inden byrådsmødet havde der været demonstration mod nedskæringerne, mange af demonstranterne gik med til. Byrådsmødet, derfor kan man høre klapsalver på lydfilen.