Kommunekassen er tom.

Af Ida Skov

Der må være andre måder

I går har økonomiudvalget behandlet budgetforlig 14, som blev vedtaget  sidste år. Og behandlet budgetoverslag for 15-16-17. Kommunekassen er tom!

 – og Kommunens gæld er så stor, at godt 1 % af skatteindtægterne går til renter og afdrag. Det , det koster at drive Frederikshavn  Kommune, er 100 mil mere end kommunens indtægter om året. Så det er nødvendigt at Kommunen enten får færre udgifter eller større indtægter. For 2014 er der vedtaget et budget.  Det har Enhedslisten overhovedet ingen andel i, og vi kan ikke tage ansvaret for de evt. forringelser der er indbygget heri .

Vi har heller ingen andel i den store gæld, der er blevet opbygget, men som realiteterne er for  Kommunens økonomi, er det nødvendigt, at nedbringe gælden eller i hvert fald ikke at lade den vokse med 100 mil om året, og vi ser det som vores opgave at være med til at finde pengene.

“Frederikshavn under valutaslangen”

Det forslag, der nu er lagt frem , vil formindske udgifterne til driften i de kommende år først og fremmest ved at nedlægge stillinger, det der hedder  serviceforringelser og øget produktivitet. Det kan  vi ikke gå ind for, og vi finder det urimeligt, at vi allerede nu skal beslutte, at det er på den måde hullet i kommunekassen skal lukkes.

Selvfølgelig skal  administrationen gå i gang med at analysere og lede efter mulige måder at nedsætte udgifterne på, men det kan ikke være rigtigt at vi her 2 måneder inde i en 4-årig byrådsperiode bliver taget som gidsler i et budgetspil, som andre har lagt rammerne for, og som vil lade servicen til børn, ældre og svage samt kommunens ansatte betale underskuddet.

Vi mener Kommunens kontrakter skal gennemgås for at finde forbedringer og ligeså må der ses kritisk på de forskellige foretagener der bliver støttet af skattekroner.

Men det vigtigste er, at  der også  må findes løsninger på indtægtssiden.

Det kan være højere grundskyld, dækningsafgift som pt . er på 0 i Frederikshavn kommune, eller endnu en gang skatteprocenten.

Det er ikke skattens størrelse, der afgør om folk finder det attraktivt at bo i Frederikshavn. Det er mulighed for arbejde, god omsorg for børn og ældre, gode skoler, et godt miljø osv.

 

Desuden foreslår vi byrådet at sætte på dagsordenen til KLs topmødet i marts at likviditetstilskuddet til kommunerne, som er blevet forlænget de sidste år gøres permanent.

 

Vi vil også foreslå, at byrådet forpligtiger sig til at samarbejde med andre trængte kommuner om at presse på for at økonomiaftalen for 2015 mellem KL og finansministeriet skal give bedre muligheder for kommunerne at overkomme de store opgaver, de har fået lagt ud.  Det giver ingen mening, at være medlem af Kommunernes Landsforening, hvis den ikke varetager også de trængte kommuners interesser.

 

Ida Skov, byrådsmedlem for Enhedslisten de rødgrønne, Frederikshavns kommune.

Repræsenteret i økonomi og børn og unge udvalget.

13.02.2014