Kommunen skal overtage indsamling og håndtering af skrald

Ida Skov <Ida.Skov@skolekom.dk>
Ons 22-05-2019 12:50

Frederikshavn Kommune skal selv overtage indsamling og håndtering af skrald

Det mest fornuftige for at løse problemerne med renovation i kommunen er afgjort at lade kommunen overtage opgaven og selv stå for indsamling og håndtering af skrald.

Det vil Enhedslisten foreslå ved aftenens byrådsmøde.

Flere kommuner, der har samme problemer med Remondis, affaldsselskabet, har allerede erkendt, det er den bedste løsning på opgaven med renovation.

I langt de fleste af de mange kommuner, hvor Remondis har vundet opgaven med renovation efter, den har været i licitation har der været mange problemer og det er der stadig.

Det virker helt klart som om, Remondis eller de firmaer, som Remondis har overtaget ligesom i Frederikshavn, har givet tilbud, som er for billige til at de beskrevne opgaver med renovation kan opfyldes.

Derfor vil de private selskaber hele tiden forsøge at presse skraldefolkene til at arbejde over, hurtigere end godt for helbredet eller billigere.

Det giver helt uacceptabelt arbejdsmiljø og skraldefolkene bliver syge.

Skraldefolkene og deres fagforening har forsøgt at gøre opmærksom på deres umulige opgave med at løse opgaven med renovation inden for de rammer de får af Remondis. Det har ikke hjulpet og de har brugt det sidste middel de har – arbejdsnedlæggelse.

Det går ikke i længden, vi får en utilfredsstillende renovation for borgeren. Firmaer kan ikke køre med underskud i længden. Remondis har da også måttet opsige deres kontrakter i flere kommuner, pludselige og uberettiget.

Det giver en masse ulemper for borgerne og for de kommunale affaldsselskaber, der må stå på hovedet for at afbøde de værste ulemper ved at skraldet hober sig op.

Alt peger på, at det eneste fornuftige vil være at kommunen selv overtager opgaven med renovering.

Vi må se i øjnene at der nok skal investeres i materialer eller timer for at få en tilfredsstillende renovation, hvor der både tages hensyn til borgernes behov for god skraldeindsamling, skraldefolkenes arbejdsmiljø og til den mest miljø-og klimamæssige måde at håndtere affald på.

Enhedslisten Frederikshavn /
Ida Skov
Indlægget er bragt på byrådsmødet den 22.05.2019

foto i kampagnebanner er fra 3f Frederikshavns facebookside