Kommunens budget 2015

 Enhedslistens forslag til budgettet 2015

 Enhedslisten er enig i, at det er nødvendigt at stoppe udhulingen af Frederikshavn kommunes økonomi. Udhulingen er sket ved at have underskud på kommunens drift gennem mange år, og det har medført at likviditeten i kommunen er så lav, at kommunen er i alvorlig risiko for at blive sat under administration.

Byrådsflertallet har besluttet at skaffe pengene ved at skære 100 min. ned på velfærden. Det vil forringe forholdene for de mange, som har brug for hjælp for at have en tålelig hverdag. Det vil betyde uansvarligt få pædagoger og lærere til at tage vare på vores børn og unge.  Det kan Enhedslisten naturligvis ikke være med til, og derfor har vi fundet det nødvendigt i stedet at foreslå indført dækningsafgift og forhøje grundskyldspromillen.

Enhedslisten foreslog, at der budgetteres med et overskud på kommunens drift på 130 mio. i 2015.

Overskuddet skaffes ved at indføre dækningsafgift på 7,75 promille og forhøje grundskylden 2 promille.

Under forudsætning af, at Frederikshavn Kommune inden 5/9 søgte om tilladelse til at hæve disse skatter ville dette øge indtægterne til kommunekassen med:

Dækningsafgift 7,75 promille: 120, 9 mio.

Hæve grundskylden 2 promille: 14,6

Øget skatteprovenu i alt: 134,6 mio. 

Heraf ville vi afsætte 3 mio. til 2-lærertimer i indskolingen og 450 000 til en borgervejleder. 

Der ville være 130 mio. i overskud på kommunens drift, til at sikre kommunens likviditet uden at skære i den borgernære velfærd. 

 Det ville de andre partier ikke være med til og borgmesteren har ikke villet søge om lov til at indføre dækningsafgift eller hæve grundskylden inden d. 5/9.

Efter den dato vil alle skatteforhøjelser blive ramt af sanktion i form af at ¾ af beløbet skal afleveres til staten.

Derfor er den mulighed nu passe for 2015 budgettet, og vi må se i øjnene at de forenede byrådspartier SF, Soc. dem, V, C, og DF vil vedtage budgettet med de dramatiske nedskæringer.

 Enhedslisten fremsætter enkelte ændringsforslag til deres budget, som vil mildne nogle af konsekvenserne.

 Ida Skov 01/10.2014