Kritik af Jobcenter Frederikshavn

Britta Glinvad Kristensen

Forord af Flemming Hardy Olsen

Som politisk parti og venstrefløj mener vi det er vigtigt at alle har mulighed for det vi forstår ved et godt og respektfuldt liv.

Det handler ikke kun om at finde fejl og negative spejlinger i samfundsdebatten, tværtimod. Men vi føler også, det kan være nødvendigt at se tingene i deres rette lys, når den personlige integritet og frihed trædes under fode af et kommunalt – trægt og inkompetent system.

Det er derfor vi bringer kritikken af jobcentret her på Enhedslistens lokalside.

Onsdag 7/3: Kritik af Jobcenter Frederikshavn på fleksjob- og pensionsområdet
En nylig flexjobber i Frederikshavn fortæller om sin kamp herfor og generelt om sit syn på jobcentermøllen. I Dialog på Frederikshavn Lokalradio skal vi nu høre den frederikshavnske flexjobber Britta Glinvad Kristensen fortælle sin historie om sin lange vej igennem jobcentermøllen fra da hun blev ramt af et invaliderende trafikuheld. Og Britta giver også udtryk for sin mening om det offentlige systems generelle behandling af syge og handicappede medborgere under det nuværende regimente, hvor det ofte kan være en meget langvarig og svær proces overhovedet at opnå flexjob eller førtidspension, også i tilfælde, hvor det ud fra sund menneskelig fornuft måtte være den optimale løsning. (af Arne Hansen)

KLIK = Interviewet med Britta Glinvad Kristensen