Lære og praktikpladser

“Arbejdsløshed er ikke de arbejdsløses skyld”

>> Peter Jensen, smed og maskinarbejder <<

Samarbejde med stærke fagforeninger er alfa omega for et godt arbejdsmiljø, uddannelse og god løn. En kommune bør tage socialt ansvar, således at ingen mister sygedagpenge, før de er udredt.Ingen skal falde ud af dagpengesystemet uden at være tilbudt job. Kommunale opgaver skal udføres af lokale håndværkere. Ved store opgaver, kan flere gå sammen. De, der får opgaver for kommunen, skal oprette praktikpladser i samarbejde med erhvervsskolerne. Alt arbejde, der udføres for kommunen, skal dækkes af sociale klausuler og med kædeansvar, så lønpres og social dumpning undgås.

_______________________________________________________________________

Samarbejde med stærke fagforeninger er alfa

omega for et godt arbejdsmiljø, uddannelse

og god løn. Alt arbejde, der udføres for

kommunen, skal dækkes af sociale klausuler

og med kæde ansvar, så lønpres og social

dumpning undgås.

__________________________________________

>> Peter Jensen, smed og maskinarbejder <<

     frederikshavn.enhedslisten.dk