Livligt på Læsø

                                                                      

BYRUM: Den friske blæst over Kattegat fik færgen til at vippe søndag, men folketingskandidat Mogens Brag (V) kom i endnu kraftigere søgang, da han sammen med fire andre politikere deltog i det traditionelle vælgermøde i Læsø Forsamlingshus.

Læreren fra Frederikshavn repræsenterede nemlig som den eneste blå side af den politiske skala. Og sammen med godt en snes vælgere i det gule hus neden for kirken oplevede han en skarp og livlig debat, der handlede om både dagpenge, fiskeri, lægehelikopter og Putin – men kun strejfede skifergas.

Det sidste sørgede Povl Erik Andersen (EL) for i sin afsluttende replik.

Søgangen ramte hele panelet, for læsøboerne var kontante og direkte i faconen. Povl Erik Andersen mente, at det var det mest livlige af de møder, han har deltaget i under den valgkamp, der varer tre dage endnu.

Lægehelikopter i luften

Ved alvorlig sygdom er Læsø afhængig af assistance via helikopter, men det er blevet ringere med de nye lægehelikoptere. Den nærmeste har base i Skive, og det betyder op imod 20 minutters ekstra flyvetid til Læsø. I modvind varer det endnu længere, lød en kommentar – de fleste spørgsmål var lige så meget kommentarer.

Det fik Mogens Brag og Bjarne Laustsen (S) til at give hinanden håndslag på at arbejde for at bevare forsvarets helikopter på Flyvestation Aalborg. Den kan kommer hurtigere til Læsø, og desuden medbringer den en læge.

Povl Erik Andersen foreslog at bruge nogle af de penge, der skal købes nye jagerfly for, til i stedet at købe flere helikoptere.

Fiskeri er et helt centralt erhverv på øen i Kattegat. Men erhvervets minister – Dan Jørgensen (S) – er langt fra nogen elsket mand på øen, tværtimod. Han sætter alt for stærke begrænsninger og helt uimodtagelig for argumenter om at flytte rundt på kvoter, når det giver mening, lød det fra flere af de meget engagerede tilhørere.

Vigtig dialog efterlyses

– Så skal I også sige det til hans embedsmænd, når de kommer herover. Jeg er gået imod mit eget parti for at hjælpe jer, men da en mand fra ministeriet besøgte Læsø, fik vedkommende at vide at der kun var småproblemer, lød det fra Bjarne Laustsen.

Paul Rode Andersen (SF) mente, at det var vigtigt at skabe dialog mellem biologer og fiskere samt mellem biologer og landmænd. Det kan sikre den den nødvendige balance mellem produktion og naturhensyn, håbede han.

Povl Erik Andersen er selv fisker, nu på efterløn. Han pegede på, at en del af fiskeriet er blevet ødelagt af efterhånden meget store redskaber og både.

Både før og efter kaffen – med krydderkage hentet i den lokale brugs få minutter før mødet begyndte – var talelysten stor. Ordstyrer Karen Nannestad havde sit hyr med at styre både tilhørere og politikere, for mange havde meget på hjerte.

 Og så en smule storpolitik

Paul Rode Andersen (SF) fik draget storpolitikken ind i et forsvar for den russiske præsident Putin:

– Vi er udsat for et grundigt spin fra Natos side. Se hvordan Nato langsomt har gravet sig ind på Rusland – deres buffer er næsten fuldstændig forsvundet. Når Putin siger, at det er Vesten, der er aggressiv, så er jeg ikke utilbøjelig til at give ham ret.

 Den linje delte Povl Erik Andersen, men det gjorde Bjarne Laustsen absolut ikke:

– Landene i det tidligere Østeuropa er selvstændige og demokratiske lande. De skal naturligvis selv have lov at bestemme, om de vil være medlem af EU, Nato – eller hønseavlerforeningen for den sags skyld. Det er deres suveræne ret.

Hos Radikale Venstre havde Kasper Bagnkop fået forfald, og i stedet var partiet repræsenteret af Hans Jørgen Nygaard, tidligere gennem mange år formand for partiforeningen i Frederikshavn. Han talte først og fremmest for en mere miljøvenlig fremtid – vi skal producerer og forbruge smartere, pegede han på.

Principielt sluttede mødet efter to og en halv time, men debatten fortsatte et pænt stykke tid i det dejlige solskin uden for huset. Læsø er den kommune i Danmark, hvor den største andel af indbyggerne stiller op ved kommunalvalg – politik fylder på den smukke ø.

AF SØREN BEUKEL og fho (foto) 16.06.2015

SOREN.BEUKEL.BAK@NORDJYSKE.DK