Uprioriteret og foreløbig liste over kandidater til KV21

Uprioriteret og foreløbig liste over kandidater til KV21

Rita Levorsen,  Jonas Sivesgaard, Børge Bondeven Frederiksen,  Carsten Nielsen,  Aage Olsen,  Helle Susanne Andersen, Poul Erik Andersen,  Pernille Christensen,  Johnnie Porsgaard, Rikke Hermansen.


Jonas

Mit navn er Jonas, jeg bor i Sæby, hvor jeg er opvokset, sammen med min kone Monica og vores to piger på 4 og 5 år, Merle og Kaya – og vores hund Charlie. Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 2012 hvor jeg boede i København. Jeg blev dengang aktivt i Enhedslistens psykiatripolitisk udvalg dels fordi jeg arbejdede på et socialpsykiatrisk bosted, men også bare generelt fordi vilkårene for psykisk sårbare og socialt udsatte altid har haft min interesse. Jeg har i nogle år været formand for ungdomsorganisationen Bedre Psykiatri Ungdom.

De sidste 6 år har jeg arbejdet som sagsbehandler i Jobcenter Frederikshavn. Jeg er uddannet filosof fra København Universitet. Siden jeg flyttede til Sæby i 2014 har jeg haft travlt med at stifte familie, men i perioder har jeg været aktiv i Enhedslistens lokalforening når jeg har følt at jeg havde tid, og at der var brug for min hjælp. Senest har jeg deltaget i de kommunale budgetforhandlinger, og aktuelt er jeg sammen med Ida og i en gruppe, hvor vi sammen med repræsentanter fra Energibyen, forsøget at sætte klima og miljø på dagsordenen i kommunen. Klima, miljø, dyrevelfærd og biodiversitet er, ud over det socialpolitiske område, noget af det jeg har en særlig interesse for.


 Rita

Rita Levorsen, Brøndenvej 99, 9352 Dybvad.  67 år,

Medlem af Enhedslisten siden 2014 og aktiv i Frederikshavn, Læsø afdelingen.

Emner som jeg synes er vigtige at arbejde for både i nærsamfundet og generelt.

Miljø, klima og natur. Der skal satses mere på vedvarende energi, mere grøn mad, kødfrie dage, økologi, og mindre madspild. Man kunne evt. starte i de kommunale institutioner.

Udvikling og fælles initiativer i nærsamfundet: Et forum, hvor gode ideèr, interesser og folkeligt samarbejde og viden, er med til at bane vejen mod en ny og spændende fremtid, med bedre vilkår og muligheder for f.eks. børnene, de unge, skolerne og de ældre.

Arbejdsløshed, sygdom, sorg med mere:  Som vores samfund er bygget op i øjeblikket, er der alt for mange som oplever, at havne i en presset situation, der kan føre til manglende selvværd, livsglæde og livsmod.

I en krisesituation har mennesker brug for respekt og Ligeværdighed,  og når der er brug for støtte, skal det foregå på en måde, hvor borgeren ikke fratages  ansvar og selvbestemmelse.

Sundhed. Det er vigtigt også i nærsamfundet, at sætte flere kræfter ind på forebyggelse af sygdom og et godt immunforsvar, for alle aldersgrupper, samt mere oplysning vedr. sund kost, vitaminer og mineraler. Det kan blandt andet indgå i skoleundervisning, samt ved fødselsforberedelser, udover der kan laves kommunale foldere, fælles initiativer f.eks på ældreområdet, samt events om emnet.

Dyrevelfærd:  Der er stadig mange områder, hvor vi kan gøre noget, for at forbedre vilkårene for dyrene i industrien. Det gælder både i forhold til for lidt plads, stress, for meget antibiotika, de lange transporter, samt at både kalve og pattegrise tages alt for tidligt fra deres mor.  Der er også både på landsplan og lokalt, alt for mange vilde forsultede katte, uden hjem.

Havbrug/dambrug, samt den omfattende industriproduktion af grise, påvirker desuden i høj grad, miljøet, naturen, klimaet, naboerne og ressourcerne negativt.

Derfor er jeg aktiv i …og har været med til at opstarte den lokale ”Dyrevelfærdsgruppen Nordjylland”, som er en del af Enhedslistens landsdækkende dyrevelfærdsgruppe, der hører under miljøpolitisk udvalg.

 

Børge

Mit navn er Børge Bondeven Frederiksen.
Jeg har boet i Skagen siden 1963  Her er jeg med til at passe den brugerdrevne biograf.

Jeg har været medlem af Enhedslisten siden 2013, i de sidste par år har jeg jævnligt deltaget aktivt i afdelingens møder. Jeg vil arbejde for at at skaffe bedre forhold for handikappede i vores kommune.

Det gør jeg allerede som medlem af kommunens Handikapudvalg og også i Tilgængelighedsudvalget. Samt sundshedspanelet og projekt vækst Skagen.

 

 

Aage,

Jeg hedder Aage Olsen og bor 2 km. vest for Voersaa, i den sydøstligste del af Frederikshavn kommune.

Jeg har været fagligt og politisk aktiv siden 72. Både som aktivist og med organisatorisk arbejde, i mange forskellige sammenhæng, hovedsageligt i Aalborg og Vendsyssel. Eksempelvis Folkebevægelsen mod EF/EU. Vietnam bevægelserne. Faglig Ungdom, SID ungdom Lager og pakhusarbejderne, Brancheklubben for beskæftigelsesvejledere og repræsentantskabet i DKA (FOA). Har deltaget i diverse OK-kampanger. Har været med i kommunalpolitisk samarbejde i Pandrup.

Har været aktiv i protesterne mod skifergas, som kontaktperson for Skifergas Nej Tak i Frederikshavn. Aktivist/beboer i protestlejeren og har været med til at organisere modstanden og samarbejdet med kommunen, politiet og andre NGO’er.

Har været aktiv i Enhedslisten Frederikshavn siden 2010, sidder i kommunalpolitisk udvalg, Og har været på kandidatlisten ved to kommunalvalg, og har deltaget i en hel del valgmøder.

Jeg har igennem flere år været kasserer og været en del af arbejdsudvalget i Enhedslisten Frederikshavn og Læsø. Har i et par år været afdelingens repræsentant i Enhedslisten Nordjyllands bestyrelse. Sidder endvidere i Rød Fonds bestyrelse.

Har været med i arbejdet med at finde et ”nyt Socialisternes Hus” i Aalborg, som desværre er stillet i bero, men jeg sidder i bestyrelsen i det anpartsselskab, der fungerer som udlejer for brugerne af Socialisternes hus.

Jeg vil naturligvis arbejde ud fra de beslutninger og det mandat afdeling giver.

Derudover har jeg været gift i mange år, har 2 børn og 5 børnebørn.

 

Helle Susanne Andersen

61 år mor 4 voksne børn og har 4 børnebørn.

Bosiddende i Kvissel  27 år sammenlagt af 2 omgange, sidste periode nu på snart 12 år.

jeg har bla. været med til

– at arbejde på bevarelsen af togdriften og stop i Kvissel.

– i tidernes morgen at starte rådgivning for kvinder i forbindelse med bla vold og senere med i oprettelsen af Frederikshavn kvindekrisecenter.

Jeg er uddannet fritidspædagog og arbejdet inden for det område i ca.17 år, både i dag og døgninst, ungeområde og psykisk og fysisk handicap.

Har grunduddannelse 1½ år inden for sygeplejeuddannelsen.

Samt uddannet Natur og Teknik lærer…

I dag førtidspensionist pga. Trafikulykke.

Mine interesseområder og der hvor jeg, gerne vil arbejde på/for er Klima (drikkevand, vandløb biodiversitet), bevarelse Landsby samfund, Frederikshavn er mere end Frederikshavn by.

Ældreområdet, ældrepleje, førtidspensionister, børne ungeområde, psykisk sårbare unge, samt psykiatrien bl.a. bedre inddragelse og støtte til pårørende

Pernille

Mit navn er Pernille Christensen, 31 år.

Jeg er født og opvokset i Skagen, hvor jeg har været aktiv i foreningslivet gennem min opvækst, benyttet mig af uddannelsesmulighederne i vores kommune og endeligt taget min uddannelse som Socialrådgiver ved Aalborg Universitet. Herefter har jeg arbejdet ved Familiegrupper i hhv. Aalborg Kommune samt Frederikshavn Kommune. For 6 år siden flyttede min mand og jeg retur til Frederikshavn Kommune og bosatte os i Syvsten. Vi har sammen to piger på 4 år, som nu benytter kommunens dagtilbud.

Jeg har været aktiv i Enhedslisten Frederikshavn-Læsø det seneste år og deltaget ved medlemsmøder, kommunalpolitisk baggrundsmøder, arbejdsudvalgsmøder samt Årsmødet. Jeg har en lyst og en energi på at deltage ved disse, for at blive klogere på, hvorledes vi (EL) i højere grad kan få indflydelse lokalt. Derfor har jeg også deltaget i en række af møder (via zoom) med kammerater fra andre Kommuner, for at opnå viden og erfaringsdeling.

Det, at ”blive voksen” og se sine egne børn udforske den verden, man selv tidligere har haft sine fødder placeret, giver et nyt perspektiv. Jeg har gennem de seneste 2 år været aktiv i forhold til at skabe bedre rammer for kommunens 0-6 årige samt det pædagogiske personale. Det har givet mig et stærkt indblik i hvilke mangler dagtilbudsområdet har, både i forhold til behovet for flere hænder, men også på det organisatoriske plan.

For mig, er hele velfærdsområdet afgørende for vores Kommune, grundet vores befolkningssammensætning og geografiske placering. Ligeledes, er det af afgørende betydning, at vores Kommune får sat sit aftryk i klimadebatten, går forrest for bedre grøn omstilling og viser handlekraft.


Bemærk:

Oprindeligt har Flemming Hardy Olsen fra Skagen – også ønsket at opstille på kandidatlisten, men p.g.a. flytning til anden kommune er kandidaturet frafaldet. red. fho