Menneskers sundhed og miljøet

Læs herunder Enhedslistens klage/indsigelse til miljø og fødevarer

Pressemeddelelse af 17 april 2018

(har været gengivet i diverse lokale medier) 

Enhedslisten mener, det er nødvendigt at de boreplatforme og olieskibe, der er taget ud af drift ikke skal ligge på havene og med tiden forurene havmiljøet. Vi mener også det er bedre at de bliver hugget op på en ophugningsplads som på havnen i Frederikshavn, hvor det er muligt at forebygge forurening af mennesker og miljø, fremfor at det skal foregå på en strand i Indien under forhold, der ikke forebygger forurening.

Men det skal gøres på en måde, så det ikke forurener vores havmiljø og de arbejdspladser, der er på havnen. 

De regler, som findes for ophug af den slags affald, og som findes i en EU-forordning som Danmark er forpligtet til at overholde, skal overholdes. Der skal ikke gives dispensationer fra miljøkrav, så kravene bliver mindre i Frederikshavn end de to pladser i Danmark, hvor der allerede foregår lignende ophug. 

Det er det Enhedslisten arbejder for.

Det skal sikres, at der ikke kan trænge forurening ned i undergrunden under oplagringspladserne eller ud i havmiljøet og der skal sikres mod forurening med lavradioaktivt affald. 

Vi synes også at der skal tages hensyn til de arbejdspladser, der allerede er på havnen, og som bliver nabo til MARS, så der ikke bliver sundhedsskadelig partikelforurening der. Det er vi bange for, der bliver.

Vi mener ikke den miljøgodkendelse som er givet til MARS stiller krav der tager hensyn til dette, derfor har vi klaget over den.

Vi håber med klagen at kunne få ændret kravene så de bedre forebygger flemtidig forurening. 

Vi ser det er nødvendigt med ophug, men vi vil til enhver tid arbejde for at det sker uden risikoen for forurening. Det er for os vigtigere at sikre menneskers sundhed og miljøet, end at der kommer hurtig gang i virksomheden.

Enhedslisten Frederikshavn Læsø

Ida Skov

KLIK = klage-af-miljoegodkendelse-ophugningsvirksomheden-mars/