Mere personale – skal varetage øget hygiejne hos børnene

Pressemeddelelse:

“Ved seneste pressemøde kom det frem, at nuværende restriktioner skal være gældende frem til d. 17. januar, grundet øget smittetal. Men regeringen har valgt ikke at inddrage dagpleje, vuggestue og børnehave i disse.

Det pædagogiske personale er, uden mulighed for at svare, blevet bedt om at tage en ekstra tørn for samfundet, så hjulene kan holdes igang og børnenes forældre kan passe deres arbejde.

Det forventes, at det pædagogiske personale, udover at de passer deres almindelige arbejde og vores børn, skal kunne overholde de øgede restriktioner, kommunikere øget med forældrene, varetage øget hygiejne hos børnene, legetøjet, rengøring samt blive testet jævnligt og vente på svar grundet forkølelses sæsonen.

Alt dette uden den øgede “corona”-normering, som var tilfældet i foråret.

Enhedslisten i Frederikshavn Kommune vil gerne opfordre til, at man snarest og hurtigst muligt indfører “corona”-normeringer, hjælp til rengøring og der skal være fuld vikardækning ved sygdom m.m. således, at vi kan bakke op om vores dygtige og dedikerede pædagogiske personale, som gennem hele året, dagligt har stået med åbne arme og været klar til at tage imod kommunes mange børn, på trods af smittefare og restriktioner.

Vi kan ikke vende det blinde øje til, mens smittetallet er stigende i vores kommune og vi må derfor sande, at bl.a. det pædagogiske personale dagligt udsætter sig for stor smittefare ved blot at passe deres arbejde. Det viser sig også i sygestatistikken. Den 16. december var smitteprocenten hos de ansatte i daginstitutionerne opgjort til at være 50 % højere end hos resten af befolkningen.

Hvis regeringen ikke meget snart sætter gang i tiltag der kan afhjælpe presset i daginstitutionerne under nedlukningnen, mener vi i Enhedslisten, at Frederikshavn Kommune selv må sætte gang i den skitserede hjælp.  Det er nødvendigt både for arbejdsmiljøet og for trygheden for forældre, der er nødt til at aflevere deres børn i institutionerne og for at bryde smittekæder.”

Af Pernille Christensen
Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg