Midtbyplanen

Midtbyplanen skal bygge på et “folkeligt fundament”.
1. De gode intentioner med at skabe liv, oplevelse, mødested og rekreative områder for hele familien og for unge i Rådhusparken og på Rådhuspladsen bliver ødelagt, hvis der skal etableres flere parkeringspladser i dette område og de vil komme til at isolere de to dele af Rådhusøen fra hinanden.

2. Planen vil gøre det muligt at oprette parkeringspladser på Rådhuspladsen. Det vil ødelægge pladsens æstetik og fremtidig mulighed for funktion, som samlingsplads – demonstrationsplads, markedsplads og til plads til at hylde “Høgene”, når de vinder ligaen!
Der er to gader, der åbner syn og vej til Rådhuspladsen fra gågade og station, og det er vigtigt, vejene munder ud i en indbydende plads og ikke i en parkeringsplads. Bortset fra de allerede eksisterende parkeringsmuligheder for gangbesværede.
Egentlig viser tidligere og den nye undersøgelse af parkeringsbehovet i Frederikshavn, at der ikke mangler parkeringspladser, men hvis de forretningsdrivendes ønsker om flere parkeringspladser alligevel skal imødekommes, er der masser af plads på Værkergrunden, som kommer til at stå tom.

3. Det er udmærket at sælge Ørnevejens Skole til boligbyggeri, så vi kan bevare den smukke historiske bygning. Men vi formoder, at planen om at sælge Ørnevejens Skole indebærer, at Maskinhallen, der er Frederikshavns eksisterende folkelige mødested, skal inddrages til Ungdomsklub? Vi synes, det er forkert, at ødelægge et velfungerende folkeligt mødested. Samtidig med vi håber, at investeringerne i midtbyen vil skabe et alment “Åbent Byrum” til gavn for alle kommunens borgere i fremtiden!

Så hvis ikke der kan findes anden løsning for ungdomsklubben end at overtage Maskinhallen, hvis Ørnevejens Skole sælges, er Enhedslisten imod dette salg!

Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg
Ida Skov&Flemming Hardy Olsen, 25.1.16