Miljø, på kort og lang sigt

Frederikshavn 2. oktober 2017 15:20, Nordjyske.dk
Arkivfoto: Flemming Hardy Olsen

Enhedslisten vil have miljøvurdering

FREDERIKSHAVN: Plan- og miljøudvalgets beslutning om ikke at forlange en miljøvurdering (VVM) for etableringen af et stort anlæg til ophugning af skibe og borerigge på Frederikshavn Havn kommer nu på byrådets bord.

Enhedslisten har bedt om at få sagen drøftet i byrådet.

Det er selskabet Modern American Recycling Services (MARS), der vil bygge på store dele af den nye havn i Frederikshavn.

Frygter forurening

Selskabet planlægger at ophugge omkring 15 skibe og 4-5 platforme om året, og Enhedslisten mener, at det er så stort et foretagende med så store mængder forurenende materiale og affald, at det er nødvendig med en egentlig miljøvurdering for virksomheden for at sikre, at der bliver forebygget tilstrækkeligt mod forurening af mennesker og miljø, på kort og lang sigt.

Virksomheden har reserveret næsten 30 hektar svarende til langt størstedelen af det nye landareal, som opstår ved den igangværende havneudvidelse.

Udvalgsformand: Der er styr på det

Formanden for kommunens plan- og miljøudvalg, Anders Brandt Sørensen (S), mener, at miljøscreeningen viser, at virksomheden har styr på opsamling af olie og spildprodukter.

Langt størsteparten af materialerne fra ophugning vil blive transporteret væk af søvejen og kun 5-10 procent svarende til 5-10 lastbilfulde dagligt ad landevej.

– Globalt set er der tale om en stor miljøgevinst ved at ophugning af skibe foregår under ordnede forhold i Frederikshavn og ikke på en strand i Indien, sagde Anders Brandt Sørensen til NORDJYSKE, da PMU havde truffet sig afgørelse.

Samlet set vurderes den store virksomheds miljøpåvirkning at blive mindre end summen af mange små virksomheder, som ellers kunne ventes at etablere sig på havnen uden forudgående miljøvurdering.

Tema: FREDERIKSHAVN HAVN