Nedskæringer i budget skal IKKE koste velfærd

Allerede inden 1. behandlingen af budgetforslag for 2022 indgik alle byrådets partier et forlig og underskrev en budgetaftale.

Der er siden sket det, at landets kommuner er ved at lægge budgetter, der tilsammen langt overskrider de lofter, som finansministeren og Kommunernes Landsforening (KL) har aftalt i årets økonomiaftale, og for første gang nogen sinde har KL i fredags opgivet at få kommunerne til at holde sig under lofterne, samlet set. Kommunerne gør oprør over, at de ikke må investere i bedre velfærd med mere, når de har pengene.

KL har nu dikteret, at alle kommuner skal spare 0,4% på deres budget for 2022. For Frederikshavn Kommune vil det betyde, at der skal skæres cirka 12 mio. i udgifterne, som de er aftalt i budgetaftalen, som står til endelig vedtagelse på byrådsmødet på onsdag.

Derfor er Økonomiudvalget samt Enhedslisten og SF (som ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget) indkaldt til møde i dag – onsdag 6. oktober – for at diskutere, hvad der skal ske i vores kommune i forhold til diktatet fra KL om at skære i det budget, byrådets partier har aftalt for næste år.

Vi i Enhedslisten foreslår, at de 12 mio. findes i den pulje, der som sædvanligt er afsat i budgettet til eventuelt uforudsete udgifter. En pulje på 27 mio. kr., som sandsynligvis ellers blot vil blive brugt til opsparing, der ikke er nødvendig. Alternativt foreslår vi pengene fundet ved at udskyde nogle anlægsudgifter nogle måneder.

Enhedslisten Frederikshavn kan ikke gå med til, at der sker unødvendige forringelser for ældre, børn, skoler eller på andre velfærdsområder. Altså bør vi trække pengene andre steder fra, så det IKKE koster velfærd for kommunes borgere!

Det håber vi, de andre tre partier i Byrådet er enige med os i.