Nok er Nok-demonstration foran Frederikshavn Rådhus.

RADIOPROGRAM TIRSDAG D. 19. SEPTEMBER  2017 for DIALOG:

KL 18:00-18:37 Nok er Nok-demonstration foran Frederikshavn Rådhus.
Dialog bringer her en reportage fra Nok er Nok-kampagnens demonstration foran Frederikshavn Rådhus onsdag d. 13. september 2017 som er støttet af 3 fagforeninger som organiserer langt den største del af de ansatte i Frederikshavn kommune. Først talte Louise Kryger Nielsen fra FOA, dernæst Finn Jenne 3F, samt endelig Peter Kristensen fra SL, Socialpædgogernes landforbund . Desuden interview med borgmester Birgit Hansen Socialdemokratiet, partifællerne Irene Hjortshøj og Bahram Deghan samt byrådsmedlem Carsten Sørensen fra Dansk Folkeparti og Ole Jonsson fra Alternativet. Undervejs høres sange og ”Nok er Nok”-talekor. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
http://www.arnehansen.net/dialog/lokalt/170913NokerNok-demo-Frh96-.htm

Kl 18:37-18:49 Debatmøde om fred på FNs fredsdag d. 21. september i Aarhus. 
Hasse Schneidermann fra Fredsministerium.dk fortæller her til Dialog kort om mødet i Domen på havnen i Aarhus d. 21. september på FNs fredsdag med overskriften ”Gentænk den nordiske forsvars- og sikkerhedspolitik”. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 14.september 2017 med Hasse Schneidermann fmd for Fredsministerium.dk.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170914HasseS-21.09Aarhus-GentaenkNord-sikpol96.htm

Kl 18:49-19:50 Camille Bruckner,UNDP om progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation. 
Hør Camille Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor i Danmark fortælle om, hvordan FN-agenturer samarbejder om nye progressive bæredygtige løsninger på den internationale flygtningesituation og håber på international politisk opbakning hertil. I interviewet fortæller Camilla også om, hvordan FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan have relevans i den forestående kommunale og regionale valgkamp fordi verdensmålene er blevet til med de nordiske velfærdssamfund som forbilleder og gælder os alle. Camilla Bruckner skal også holde oplæg om en bæredygtig flygtningepolitik på et debatmøde mandag d. 25. september kl. 19 hos HK i København sammen med bl.a. Mogens Lykketoft og arrangeret af ”Netværk for Velfærd og Demokrati”. (FLR-Dialog d. 19. september 2017)
Interview d. 12.september 2017 med Camilla Bruckner leder af FNs udviklingsprograms nordiske kontor.
http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/170912CamillaBruckner1-FN-Flygtningpol-96.htm

KL 19:50-20:16 Isabel Bramsen: Arabiske forårs ikkevolds-udfordringer . 
Fredsforsker Isabel Bramsen fortæller her om resultaterne fra hendes Phd-afhandling om den ikkevoldelige start på det arabiske forår og hvilke ugunstige forudsætninger, der alligevel kunne udløse voldsdynamikker – og forskningen var med fokus på Bahrain, Tunesien og Syrien. Interviewet foregik i forbindelse med fredshøjskolen på St Lærkegård forud for Folkemødet på Bornholm. (FLR-Dialog d.19. september 2017)
Interview d. 14. juni 2017 med Fredsforsker Isabel Bramsen.
http://www.arnehansen.net/dialog/fred/170614IsabelBramsen-ikkevoldiArabForaar96.htm