Nyt fra afdelingen – dyrevelfærdsgruppen

Oplæg om dyrevelfærd, udarbejdet som folder

Dyr i landbruget

Det står i dyrelovens §1, §2 og §3, at dyr skal behandles omsorgsfuldt, huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærds- og sundhedsmæssige behov, og at dyret skal have den fornødne bevægelsesfrihed.

Men er regler og virkelighed i overensstemmelse

med disse gode ord?

Burhøns

13 høns pr kvm. ingen udendørsareal.

Økologiske høns.

6 høns pr kvm. + udendørsareal på 4 kvm. pr høne.

https://anima.dk/fakta-om-dyrene/landbrugsdyr/%C3%A6gl%C3%A6ggende-h%C3%B8ns

Halekupering af grise,

har været forbudt i 20 år, alligevel bliver over 90 % af alle grise halekuperet.

Det er kun økologiske grise som ikke bliver halekuperet.

Undskyldningen som landbruget bruger, for at omgå loven, er at det er nødvendigt, for ellers bider grisene hinanden i halen..

ÅRSAG til halebid:

1. Pattegrise, tages alt for tidligt fra deres mor, ofte fra 3 ugers alderen, og de føler derfor stadig trang til at sutte. Det kan føre til bid og skader.

(Pattegrisens naturlige die tid er13 – 15 uger. )

2. Den tidlige overgang til almindelig fuldfoder, i stedet

for modermælken, ødelægger pattegrisenes tarmflora/mave, og gøre dem syge og stressede, så de også jævnligt må behandles med antibiotika.

3. Grisene har alt for lidt plads, som skaber stress og dermed også kan føre til halebid.

En gris i Danmark på op til 1oo kg. Har kun krav på 0,65 kvm i følge loven,

Desuden får grise i stalden, ikke dækket deres naturlige aktivitetsniveau, og deres behov for at rode i jorden.

For lange dyretransporter

Eksport 2019

Smågrise: 14.885.148

Svin/søer: 165.939

Spædekalve: 43.556

Kvæg: 36.793

Dyrene står stuvet tæt sammen. Pakket i op til fem lag, Tre fjerdedele af de 14,8 millioner smågrise oplever lange opslidende transporter på over otte timer.

Se mere på Dyrenes beskyttelse: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/dyretransporter

Der forelægger en sag, fra november 2019, hvor 11 vognmænd er tiltalt for 111 anklager i forbindelse med for lange transporter. I januar 2021 har vognmændene endnu ikke modtaget nogen dom, og de har stadig deres tilladelse til at transportere dyr

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/danske-vognmaend-tiltalt-hundredvis-af-brud-paa-regler-transporter-af-dyr

Spædekalve tages fra deres mor

efter bare 12 timer

Både mor og kalv kalder på hinanden i flere dage, i stor sorg, og angst især for kalvens vedkommende.

Ofte bliver især tyrekalvene, allerede efter få dage, transporteret i flere timer til et andet land.

(ulykkelige, utrygge og ængstelige uden deres mor)

I naturen dier kalven hos koen i 9 – 12 måneder

De gode ord i kapitel 1, paragraf 1, 2 og 3 i Dyrevelfædsloven skal overholdes, og alle regler skal tilpasses dyrenes behov, ellers er dyrevelfærdsloven intet værd.


Forsøgsdyr

Antal dyr til forsøg:

Mus, rotter, fisk, grise, kaniner, hunde, katte, køer osv.

Dyreforsøgstilsynet oplyser ca. 300.000 dyr

ikke medregnet i antal:

Genmodificerede dyr, klonede dyr.

Et stort antal avlede dyr med påførte sygdomme osv. der bliver aflivet, fordi der alligevel ikke er brug for dem.

Samt dansk forbrug af aber på laboratorier i udlandet.

Forsøgsdyr i Danmark er ikke omfattet

af dyrevelfærdsloven

men har deres egen lov, hvor der står, at det er tilladt at dyrene lider, samt at udføre dyreforsøg uden bedøvelse – Hvis det er …nødvendigt.

Hvad udsættes dyr for i forsøg?

De kan bliver tvunget til at inhalere giftige dampe, os/røg, tvangsfodres ubedøvede med kemikalier, opvaskemidler, pesticider, maling o.s.v. indtil deres død.

Desuden kan de blive skoldet, brændt, genetisk manipuleret, fysisk skadet eller inficeret med dødelige sygdomme som f.eks kræft.

Alternative testmuligheder.

Der findes allerede mange gode alternative testmuligheder, i stedet for at bruge forsvarsløse

dyr til smertefulde forsøg.

F.eks. Virtuel lever, matematiske modeller,

humane celler, dyrket væv, humane hudceller, placenta, computermodeller.

Læs mere på:

https://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk/

eller https://stopvivisektionnet.wordpress.com/-

Medicin, Vacciner og virus

Retrovirus er virus,

som er nedarvet fra vores forfædre, dem

bliver vi ikke syge af.

MEN hvis menneskets gener/arvemasse

bliver blandet med retrovirus fra dyreverdenen,

så kan disse virus mutere og danne en ny

farlig sygdom.

Eksempler er Aids (HIV ) og kræftsygdomme.

I brystkræft finder man ofte

genet SV40, som stammer fra aber.

(Poliovaccinen var inficeret med SV40 fra aber.)

Vi kan få retrovirus fra dyr især i forbindelse

med vacciner, men også fra andet medicin,

som indeholder DNA, blod eller andet fra dyr.

Desuden ser vi ofte at medicin, som er testet på dyr,

har en helt anden virkning på mennesker.

F.eks. kan man kurere mus for kræft, men den

medicin/kur virker ikke på mennesker.

Endnu et bevis på at mennesker og dyr er helt

forskellige.

Derfor virker dyreforsøg ikke,

men skaber i stedet for ofte alvorlige bivirkninger og problemer.

Dødsfald pr. år

på grund af medicin testet på dyr.

Professor Peter Gøtzche – tidligere Nordic Cochrane Center, har udtalt, at han har dokumentation for, at tallet for dødsfald på grund af medicin i Danmark ligger fast på ca. 3.500 om året.


Kæledyr

Før man anskaffer sig et kæledyr, skal man være indstillet på, at det påvirker både hverdag: Tidskrævende (især hvalpe og killinger)

og økonomi : Kost, øremærkning, sterilisation samt øvrige dyrlægeregninger.

Som ejer har man ansvar for, at der ikke kommer uønskede unger/killinger som kan ende med at leve en

kummerlig tilværelse, uden et hjem.

Katte kan IKKE klare sig selv ude i kulden om vinteren.

Den almindelige tam-katterace, stammer fra varmere himmelstrøg, og det er umuligt for en vildtlevende tamkat at skaffe mad nok, når der er hård frost og sne.

Ethvert kæledyr skal have egnet og sund kost, og hele døgnet have fri adgang til et lunt, tørt og trygt sted,

samt et sted, hvor det kan forrette sin nødtørft.

(Man låser ikke sit kæledyr ude om natten)

Luftning af større dyr.

Hunde (især hvalpe) kan have svært ved at holde sig i længere tid.

Hvis man er hjemmefra i flere timer,

kan der indrettes et sted/stor sandkasse eller lign.

hvor hunden kan forrette, hvis den bliver trængende.

Ellers lider hunden, og der opstår ofte problemer med, at den på grund af stress bider alt i stykker.

2 af samme dyreart

Det kan være en fordel, at have 2 af samme dyreart,

gerne fra samme søskendeflok.

Flytningen fra deres mor er mindre belastende, og

dyrene vil lege sammen, og være mindre stresset, når deres mennesker er hjemmefra.

Sidst men ikke mindst, skal man sætte sig grundigt

ind i dyrets naturlige behov, og gøre sig klar til at

dele sit liv og sin kærlighed med et andet vidunderligt

levende væsen,

Byder man på ovenstående måde sit nye kæledyr

velkommen i familien, så får man utallige glæder, og

sin kærlighed 10 gange igen

Opdræt, køb og salg.

Når man har besluttet at anskaffe sig et kæledyr, er det vigtigt, at man ikke støtter ulovlige dyrefabrikker /dyrehandlere, som fokuserer på penge og indkomst, mens dyrene ofte lever en kummerlig tilværelse,

og ofte er taget alt for tidligt fra deres mor.

Vælg i stedet gode anerkendte opdrættere, eller

Dyrenes beskyttelses internater, hvor der er mange

dyr, som savner en familie. https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/internater

Det er også vigtigt at overveje hvilket dyr eller

race man vælger.

Avl af dyr med sygelige gener

Nogle fremavlede racer, har uanset stamtavle, sygelige gener, som belaster dyret, og forkorter deres liv..

Det gælder især hunde og katte med korte snuder,

der lider, fordi de har problemer med at trække vejret, og er mere disponible for luftvejsinfektioner .

Hunde: Franske Bulldogs, Mops og Engelske Bulldogs. Katte: British Shorthair og Perserkatte. Dyrenes beskyttelse skriver:

Så længe der er en efterspørgsel på hunde med

korte snuder, vil de uansvarlige avlere blive ved

med at avle dem.

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/korte-snuder-giver-korte-liv

Kæledyr i Bur.

Hvis det er nødvendigt at holde et specielt kæledyr

i bur eller indhegning, skal der være rigelig plads, til en lun tør soveplads, spiseplads, leg, samt adgang til løbegård og et sted hvor dyret kan forrette sin nødtørft.

Kattelov

I Danmark har vi en hundelov, men ingen kattelov.

Se mere på: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/node/41724