Nyt fra afdelingen

Sidste nyt

I torsdags d. 6/8 holdt Enhedslisten Frederikshavn-Læsø medlemsmøde bl.a. med valg af delegerede til Enhedslistens årsmøde d. 3.-4. Oktober.

Inden valg, diskuterede vi de delegeredes mandat i forhold til den politiske diskussion af partiets politik i foråret. Vi besluttede enstemmigt, at vi skal forsøge at få udskudt vedtagelse om vedtægtsændringer der vedrører valg til hovedbestyrelsen.
Vi synes det er vigtigt at få bedre tid til afklaring af, hvad de foreslåede ændringer vil betyde for demokratiet i vores parti.

Et andet vigtigt emne til årsmødet er, at vores delegerede skal arbejde på, at Folkebevægelsen skal have den fulde støtte fra Enhedslisten, som de blev lovet inden `vi besluttede at Ø skulle opstille selvstændigt til EU valget`.

Ud over dette udtrykte alle tillid til, at de delegerede vil forvalte deres mandat med fornuft i forhold til vores afdelings synspunkter.

Søndag holdt HB møde, hvor de besluttede at aflyse årsmødet som fysisk møde.

I stedet samles de delegerede og suppleanter regionalt til et digitalt årsmøde.

for afdelingen Ida Skov

12.08.2020