Nyt fra Enhedslisten Frederikshavn – Læsø

I det seneste år er uligheden i Danmark steget voldsomt.

For mange af vores udsatte borgere vil kontanthjælpsændringerne bliver det, der skubber dem ud over kanten, og vi vil i den kommende tid komme til at opleve absolut fattigdom, som vi ikke havde forestillet os i et rigt land som Danmark. Specielt vil mange børn af de, som rammes af disse love opleve store forskelle i deres og deres kammeraters muligheder.

Fattigdom bremser købekraften og foretagsomheden, men værst af alt er, at fattigdom marginaliserer  og udstøder mennesker fra fællesskabet, og deres børn rammes uden at de kan gøre fra eller til. Det er uacceptabelt,og det vil vi arbejde  imod. Det vil i øvrigt også medføre stigende udgifter på socialområdet i fremtiden.

Det budgetforlig som flertallet af Byrådet har indgået for 2017, gør forholdene værre for de, der har det svært.

Forslaget indeholder besparelser på 6 mio på familieområdet.

Det indebæreren en  række forringelser bl.a. at børn og familier, der hidtil er  vurdere til at have brug for støtte ellermåske døgnanbringelse skal omvurderes til at have brug for mindre eller ingen støtte.

Ansøgere om hjælp, vil komme til at stå på venteliste i op til 9 måneder.

Inden for skoleområdet er der ingenplan for bedring at de store problemer med at have rullende indskoling i de sparsomme rammer, som Bæredygtigt børneområde har skabt med alt for mange børn på alt for lidt plads og med alt for få voksne.

I udskolingen er der alvorlige hindringer for udbyttet af undervisningen, fordi politikerne har besluttet, at børnene fra 7 kl. og op selv skal købe sit nødvendige it-udstyr til skolebrug. Dermed er princippet om fri og lige undervisning reelt opgivet, med det resultat at i mange klasser sidder ca. halvdelen af eleverne uden computer,

Enhedslisten ønsker at alle sikres et minimum af tryghed, økonomisk og socialt.

Vi ønsker at fællesskabet skaber rammer om børnepasning, skole og ungdomsliv, der giver alle børn og unge mulighed for en alsidig udvikling, så de både får et godt børne-ungeliv og et godt afsæt for senere at klare sig i samfundet  og deltage aktivt i udviklingen af fremtidens samfund.

Ligeledes skal det kommunale fællesskab være en respektfuld  ramme om vores ældre medborgeres liv samt tage hånd om de, der ikke selv kan klare tilværelsen, herunder nogle af vores mange nye medborgere.

Derfor har Enhedslisten stillet nogle ændringsforslag til budgettet, der vil bedre forholdene på velfærdsområdet og mildne nogle af konsekvenserne af de ulighedsskabende nye love.

       Enhedslisten foreslår bl.a.

  • Flere pædagogtimer i 0-6 års-området

  • 2-lærertimer i indskolingen.

  • Organiseringen af indskolingen overlades til de berørte skoler.

  • De enkelte skolebestyrelser overlades 100 % beslutningen om at bytte understøttende undervisning ud med to-voksen timere, så de lange skoledage bliver kortere og bedre.

  • Familieområdet tilføres 6 mio så forringelserne på området aflyses.

  • Anskaffelse af computere til udskolingen, så det igen bliver frivilligt at bringe sin egen computer med i skole.

  • Jobcenteret skal anvise Kontanthjælpsmodtagere, hvor de kan få de nødvendige 225 timers arbejde, inden de trækkes i ydelse.

  • Forbedringerne foreslås financieret med 7 mio af kommunekassen samt 9 mio fra puljen til tværgående formål.

Enhedslisten Frederikshavn – Læsø.  2016 – 10 – 6  Flemming Hardy Olsen