Nytårshilsen med fremtidstanker

Med denne nytårshilsen fra Ida og med nye perspektiver for fremtidens folkestyre. 

Her et par linjer -et råd Bertolt Brecht gav det østtyske politbureau efter arbejderopstanden i 1953.

`Var det ikke enklere,

om regeringen opløste folket

og valgte et nyt?`


 

Kære medlemmer

Her på årets sidste dag vil jeg gerne sende en hilsen til afdelingens medlemmer med nogle tanker om, hvad jeg personligt forestiller mig vi sammen kan udrette i 2019

Ida Skov byrådsmedlem
arkiv/Poul E Wæhrens

`2019 bliver et år med mange spændende opgaver for os  i Enhedslisten.`

Det er ved at være sidste udkald for at bremse temperaturstigningen, hvis temperaturen skal holdes i et leje,  som vil tillade vores børn at  eksistere  på vores klode i fremtiden.  

Jeg mener, der er tegn på, at det  endelig er ved at blive en folkesag at beskytte klimaet og forlange, at politikerne tager de nødvendige beslutninger. Specielt håbefuldt er det, at børn og unge er begyndt at forlange, at vi voksne tager sagen  alvorligt og  handler.

Den sag bliver det vigtigt at prioritere for os i Enhedslisten sammen med alle der vil være med.

-Vi skal fortsætte med at bekæmpe fattigdom. Vi skal stå sammen med gode kræfter i fagbevægelsen, Næstehjælperne, Venligboerne og alle de  andre sociale modstandsbevægelser, der har set dagen lys de senere år, om at afskaffe fattigdomsreformerne.

-Vi skal sørge for, at Enhedslisten bliver styrket til folketingsvalget. Vi skal argumenter for en ny solidarisk politik på alle de måder vi kan.

Vi skal udbrede ideerne i Enhedslistens fantastiske forslag om at tage magten over økonomien tilbage fra de store banker og finanshuse, så de ikke fortsætter med at stjæle vores fælles værdier, som skal finansiere vores velfærd.

– Vi skal fortsætte med at anstrenge os for at den kommunale politik bliver trukket i en retning der gør det bedre at vokse op, arbejde og bliver gammel i vores to kommuner. Vi skal fortsætte med at presse på for bedre normering i daginstitutionerne. Vi skal tage initiativ til en bevægelse for bedre rammer for skolebørnene, og vi skal forsvare de handikappede og de ældres ret til den nødvendige hjælp og omsorg.

Vi skal gøre vores til at Enhedslisten og Folkebevægelsen bliver stemt ind, når der er valg til EU Parlamentet.

Vi skal fortsætte kampen for få større krav i MARS´ miljøgodkendelse inden virksomheden begynder at hugge boreplatforme op, så arbejdsmiljøet, beboerne i området, natur og hav beskyttes mod forurening.

Og så skal vi huske at have det sjovt og passe på hinanden!

Det var nogle af MINE ønsker for afdelingens arbejde i den nye år. Jeg håber I alle vil komme med jeres, når vi mødes i det den kommende tid, og at vi på den baggrund kan få en god diskussion og prioritering af afdelingens kræfter.

 

Husk at gøre plads i kalenderen til politisk-socialt møde d. 24. januar om aftenen – det bliver godt!

 

Til sidst vil jeg ønske godt nytår til alle.

 

Mange røde hilsener

Ida Skov

Kontaktperson for Enhedslisten Frederikshavn-Læsø