Nytårsbrev om byrådsarbejdet

Kære medlemmer.

Jeg vil gerne takke for gode råd og støtte i 2014, samt ønske et godt nyt år.

 Nu har Enhedslisten været repræsenteret i byrådet et år, og for mig har det lokalpolitiske selvfølgelig fyldt det meste af min politiske aktivitet. Heldigvis synes jeg dog, der er god sammenhæng mellem vores lokale politik og Enhedslistens principielle politik, og flere gange i løbet af året har vi haft god gavn af samarbejde med vores folketingsgruppe.

Jeg synes, det har været spændende at være med i byrådet. Selv om vi hurtigt kom til at stå uden for det økonomiske forlig, mener jeg, vi har haft betydning på den måde, at vi har fået nogle sager frem i pressen, så vi sammen med de folk, sagerne berører, har kunnet lægge pres på den førte politik. 

Straks efter kommunevalget prioriterede vores kommunalpolitiske udvalg, hvilke emner vi ville prioritere i byrådsarbejdet. Samtidig fordelte vi de politiske udvalg imellem os. Vi ville forsøge på den måde, at holde øje med dagsordenerne i også de udvalg, jeg ikke er medlem af.

De emner vi ville starte med at prioritere var: 

 1) forsvare vefærden

2) læreraftale

3) kæmpe mod løndumping (arb. Klausuler, sociale klausuler, kædeansvar samt nyttejob).

1) vi har forsøgt at påvirke brugen af ældremilliarden, og tror det får betydning for, at pengene i højere grad bliver brugt til stillinger i hjemmeplejen i 2015, end de blev sidste år, hvor en stor del gik til uddannelse, som der ikke blev råd til at bruge, til projekter, som ikke skaffede flere varme hænder og til teknologiløsninger.

Vi har kæmpet mod nedskæringer i ældreplejen, og fremsat forslag i byrådet om at kommunen har pligt til at informere borgerne inden deres hjælp skæres ned. dette forslag blev næsten vedtaget dvs Udvalgsformanden fremsatte et lidt mindre skarpt Ændringsforslag, som blev vedtaget.

Vi har været meget aktive i kampen for at bevare oplandsskolerne og de mindre institutioner og mod forringelser af undervisningen i skolerne.

2) El fremsatte forslag om principper, som forvaltningen skulle forhandle en arbejdstIdsaftale efter for lærerne. Forslaget fik kun en stemme, og eneste resultat af forslaget var, at det blev besluttet, at lærernes arbejdsforhold (rammeaftaler) skal evalueres efter et år.

3) Vi forsøger jævnligt, at følge op på, om de arbejdsklausuler og sociale klausuler, som kommunen allerede har, bliver overholdt. Det er rigtig svært. Vi har opfordret soc.dem, 3F og Metal til at samarbejde, og det håber vi snart resulterer i et fælles initiativ til at få forbedret bestemmelserne om klausuler for kommunale arbejder med klare krav til entreprenørerne om dokumentation for at de og deres underentreprenørerne overholder klausulerne.

Derudover har kommunalgruppens arbejde været præget af arbejdet med budgettet samt af kampen mod Skifergas og endelig har vi hele tiden forsøgt at få “hemmelige politiske beslutninger, oplysninger og aftaler” frem I lyset.

Der kommer naturligvis hele tiden vigtige uforudsete sager op, som vi må forholde os til, som badehotel på Grenen, nedlæggelse af akutbilen og mange, mange andre sager. Vi forsøger, at tage stilling så kvalificeret som muligt, ofte ved at hente viden hos fagforeninger, borgergrupper, naturfredningsforeninger, ældresagen osv., men vi er nødt til at prioritere opgaverne, for ikke at blive handlingslammede ved at drukne i sagerne.

Jeg har i mit byrådsarbejde haft den glæde og opmuntring, at der er mange, virkelig mange mennesker, som har samarbejdet og hjulpet os. Bl.a derfor har EL efter min bedste overbevisning gjort en forskel ved at deltage i byrådet, selv om vi kun har én repræsentant og ofte har stået alene i afstemninger.

Da vi blev repræsenteret i byrådet lovede vi i Baggrundsgrupper for byrådsarbejdet hinanden, at mødes forud for hver byrådsmøde og hjælpes med at beslutte Els holdning og aktivitet omkring de sager, vi fandt vigtigst. Det har vi holdt, og det har vi til hensigt at fortsætte med.

Vi håber og opfordrer til, at flere medlemmer vil deltage i dette arbejde i det kommende år. Mødedatoerne annonceres altid på hjemmesiden under “kalender”. Alle møder er åbne for medlemmer, og alle er meget velkomne til bare at møde op, når de kan.

7.01.2014

Venlig hilsen, Ida Skov