Enhedslistens første EU-parlamentsvalgkamp

Enhedslistens første EU-parlamentsvalgkamp er lige om hjørnet. Søndag den 26. maj bliver utroligt spændende!

Hovedbestyrelsen har netop vedtaget et helt nyt EU-valgprogram, som jeg håber, du vil læse. Det er fyldt med visioner og rød-grønne løsninger på de store grænseoverskridende problemer, som Europa står over for. Læs programmet her.

Vi ved, at klimaet kalder på handling nu. Derfor skal vi sætte alle kræfter ind på at sikre en hurtig grøn omstilling. Desværre er EU’s klimaambitioner langt fra tilstrækkelige. Der skal skrues drastisk op for CO2-reduktionsmålene i EU, så de lever op til Paris-aftalens forpligtelser. Vi skal forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2025, og vi skal beskytte vores grundvand mod sprøjtemidler som Roundup – også selvom det strider mod EU’s liberalistiske regler. Danmark skal have lov til at være et grønt foregangsland.

Vi skal også sætte foden ned over for de store virksomheder, som med hjælp fra ublu banker har spekuleret mod vores fælles skattesystem. EU har i årevis holdt hånden over skattelylande – herunder også EU-lande – og nægtet os at udelukke virksomheder i skattely fra at byde, når det offentlige køber ind. Det skal stoppes. Alle skattely skal sortlistes.

Ligeledes skal vi bekæmpe social dumping. For rigtig mange mennesker rundt om på danske arbejdspladser og landeveje oplever et enormt pres på løn- og arbejdsvilkår som følge af EU’s indre marked. I Enhedslisten bakker vi op om den europæiske fagbevægelses krav om en social protokol, som altid sætter lønmodtagernes rettigheder over EU’s liberalistiske indre markedsregler.

Derudover vil Enhedslisten forsvare velfærden og arbejde for en human, solidarisk og forpligtende flygtningepolitik.

Kort sagt kæmper vi for et rødt, grønt og demokratisk europæisk samarbejde. Derfor er vi også grundlæggende modstandere af EU’s udemokratiske og markedsfikserede konstruktion.
Dette grundlag kan EU-parlamentet ikke ændre på. EU-parlamentet kan heller ikke træffe beslutning om Danmarks medlemskab af EU – den beslutning ligger hos Folketinget. EU-parlamentsvalget d. 26. maj handler dermed ikke om Danmarks medlemskab af EU, men om hvilken politik, der skal fremføres i EU-parlamentet.

Dette ændrer dog ikke på, at vi i Enhedslisten af demokratiske såvel som politiske grunde ønsker en folkeafstemning om Danmarks forhold til EU. Forudsætningen for en kvalificeret folkeafstemning om Danmarks forhold til EU er ligeledes, at det står klart, hvilke alternativer der er til et fuldt medlemskab af EU hvad enten der er tale om den norske model, Schweiz’ løsere tilknytning, den tilknytning, som Storbritannien ender med at få, eller en genforhandlet dansk model.

Men så længe Danmark er medlem af EU, vil Enhedslisten kæmpe for at trække EU-politikken mest mulig i en progressiv og demokratisk retning. Den indflydelse vil vi nu gribe. Det har Enhedslisten gjort i 25 år i Folketinget, og får vi plads i EU-parlamentet, vil vi fortsætte arbejdet sammen med den europæiske venstrefløj.

Jeg håber, du vil læse programmet og tage aktivt del i EU-valgkampen for Enhedslisten såvel som for Folkebevægelsen mod EU.

Sammen skal vi nemlig kæmpe for et Europa for de mange – ikke bare de rige.

Bedste hilsner
Per Clausen – ansvarlig for forretningsudvalget

Støt Enhedslistens EU-valgkamp

Du kan støtte vores valgkamp økonomisk på MobilePay nr. 15517 eller bankkonto 8401-1084773.

Du kan også blive aktiv i valgkampen ved at melde dig ind i vores aktivistgruppe på Facebook.