Ida Skov åbner Enhedslistens årsmøde 2017

Hans Christensen

Ida Skov (EL) fortalte om Enhedslistens kommunalpolitiske arbejde.

Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN 14. maj 2017 12:18 – Opdateret 14. maj 2017 12:43
FREDERIKSHAVN: Ida Skov, Enhedslistens enmandshær i Frederikshavn Byråd, fik æren af at holde åbningstalen til Enhedslistens 28. årsmøde i København.

Fra talerstolen i Korsgadehallen på Nørrebro i København benyttede Ida Skov muligheden for at fortælle om, hvordan Enhedslisten arbejder i kommunalpolitik.

– Som nyvalgt byrådsmedlem ved sidste kommunalvalg har jeg oplevet, hvordan vores samarbejde på kryds og tværs i partiet giver fantastiske spring i kvaliteten af vores politiske arbejde, og jeg kan sige for mig personligt, at det er det samarbejde tillige med samarbejdet med de forskellige aktive grupper, der giver resultater – og det giver glæde, og lyst til at fortsætte og få vores indflydelse til at vokse. Også til kommunalvalget i november, sagde Ida Skov.

Alene med stærk

Som byrådsmedlem og borger konfronteres hun hele tiden med de konkrete konsekvenser af beslutninger i Folketinget, og også nogle af Enhedslistens ideer bliver trykprøvet i praksis her.

– Vi konfronteres med konsekvenserne for mennesker i kød og blod.

– I kommunerne spiller vi sammen med aktive grupper, lokale fagligt aktive, og bevægelser. Vi oplever, at på den måde, kan vi få ting igennem, selv om de fleste af os er alene i kommunalbestyrelserne.

– De fleste steder har der været konstante nedskæringsbudgetter. I Frederikshavn er der for eksempel nedlagt over 400 stillinger i den borgernære velfærd i de seneste tre år, sagde Ida Skov

Omprioriteringsbidraget

Hun er ikke i tvivl om, hvad der har været højdepunktet for Enhedslistens arbejde i kommunerne.

– Højdepunktet for samarbejde på kryds og tværs var måske, da vi i alle dele af Enhedslisten arbejdede for at få fjernet regeringens omprioriteringsbidrag sidste år.

– Det var stort, da Enhedslisten fik flertal i byrådet i Frederikshavn for at sætte et forslag på dagsordenen til delegeretmødet i Kommunernes Landsforening. Et forslag der skulle få KL til at kræve omprioriteringsbidraget taget af bordet.

– Det var følelsen af, at vores Enhedsliste-fællesskab virkelig battede, da flere fra folketingsgruppen deltog i KL-mødet, og Rune Lund sammen med politikere fra SF, R og S holdt et spontant arrangeret mini-pressemøde for at øge presset for at få forslaget vedtaget.

– Det var vildt opløftende at være med i de efterfølgende demonstrationer, arrangeret af Velfærdsalliancen, der var over hele landet i maj mod omprioriteringsbidraget.

– Jeg er overbevidst om, at den bevidsthed og de kompetencer vi opbyggede i det år, hvor vi planlagde og opbyggede kampen mod omprioriteringsbidraget i vores parti, tilførte demonstrationerne energi, og mange steder var et væsentlige bidrag til at det lykkedes at få brede demonstrationer så mange steder, lød det i Ida Skovs åbningstale fra talerstolen på Nørrebro.

Indlagt 12-08-2017 fho