Valg-Kamp

Arbejdspapir på Enhedslistens kampagne frem mod valget 2019.

Godkendt af HB og VKL (udsendt 06.11.2018)

Kampagneplatform

Fortælling og mærkesager frem mod valget 2018-2019 

Vores fortælling frem mod valget:

Systemet er i stykker. Pædagoger står alene med stadigt større børnegrupper, dygtige lærere og elever søger væk fra folkeskolen, der er overbelægning på sygehusene og buen er så hårdt spændt, at mange sygeplejersker og sosu’er i ældreplejen ikke kunne stille med et nødberedskab under den truende konflikt, fordi det er bedre normeret end deres dagligdag.

En masse dygtige offentligt ansatte søger væk – fra skolelærere til klinikchefer – og alt for ofte er det med en afskedssalut, hvor de fortæller, at de ikke kan blive ved med at klare mere med mindre.

Systemet er også i stykker, hvis man bliver ledig eller syg. Faldet er blevet meget dybt og kommer meget hurtigt. I dag kan sygdom betyde, at du går fra at være selvforsørgende i arbejde til at være fanget som syg i et bureaukratisk kontanthjælpssystem inden for et halvt år. Så er problemet ikke kun din sygdom, men også hvad du skal leve af, hvor du skal bo og hvordan du skal komme videre og ud af et umyndiggørende system.

For mennesker som er flygtet til Danmark gælder det, at i stedet for at få konkret hjælp til at få et godt liv, uddannelse, arbejde og en anstændig levestandard mødes de med sanktioner, udskamning og lavere ydelser end andre.

Og så er der klimaforandringerne og hele den grønne omstilling. Vi skal op i et helt andet gear, hvis ikke vi selv og vores børn, skal ende med drastisk forandrede levevilkår. Der er brug for at få udviklet nogle gode løsninger både teknisk og samfundsmæssigt, så det kan lade sig gøre, men også socialt, så det ikke kun bliver underklassen, der får begrænset sine muligheder, mens dem, der har råd, bare kan blive ved med at spise oksetartar, bo i store huse, køre i dyre biler og flyve rundt i verden, som om intet var hændt.

Problemet med systemet er, at det ikke varetager interesserne for den brede befolkning. I stedet tilgodeser det en snæver økonomisk og politisk magtelite og dens særinteresser.

Når der kommer en finanskrise udløst af en stadigt mere dereguleret finanssektor, så er det velfærdssystemet, der må holde for, mens de største banker bliver reddet af staten. Alle danske skatteydere betaler stadig dyre renter fra det dollarlån, som reddede Danske Bank og ultimativt storaktionæren i form af Mærsk-familien, og det skal vi alle blive ved med et par årtier endnu.

Men når konjunkturerne vender, og økonomien kommer op i sving, så holder velfærden stadig for, vi skal stadig arbejde til højt op i alderdommen og vores sociale sikkerhedsnet er ikke blevet genoprettet. Men Danske Bank? Jo, den tjener milliarder og atter milliarder til aktionærerne, og slipper afsted med fusk og hvidvask.


Eliten har nogle gode politiske venner i Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Det er dem, der sikrer elitens snævre interesser på bekostning af fællesskabet, og som til gengæld modtager rundhåndet økonomisk støtte for det. Mærsk-familien dikterer bankpolitikken og styrer Nordsøen. Godsejerne får lov at lave landbrugspolitikken. Kvotekongerne styrer fiskeripolitikken. Mens velfærden kører på pumperne, er elitens partier optaget af at sænke topskatten og mindske arveafgiften til gavn for de superrige. Og den livsnødvendige grønne omstilling er der ikke lige råd til, for det skal være billigere at købe store benzinbiler og bruge meget strøm. Overklassens forbrug er nemlig – når alt kommer til alt – vigtigere for elitepartierne end vores børns fremtid.

Løsningen

Vi kan lave et systemskifte. Der er ikke nogen nødvendighedens politik. Vi kan vælge at gøre det anderledes, hvis vi står sammen om det. Efter årtier med skattegaver til de højeste indkomster og nedskæringer i velfærden er der rigeligt råd til at vende udviklingen. Det er på høje tid, at vi prioriterer ordentlige vilkår for de mange i samfundet frem for at give magteliten stadigt flere privilegier.

Der er mange konkrete steder at tage fat:

 • Velfærdens helte skal have flere kolleger, mere i løn og mere indflydelse på egen arbejdsdag og velfærdsrettighederne skal udvides så også f.eks. tandpleje bliver gratis at bruge.
 • Den grønne omstilling skal speedes op bl.a. ved at bygge flere havmølleparker, sænke billetpriserne i den kollektive trafik med 30 pct. og omlægge afgifterne på biler, så el-biler bliver billigere. Og så skal vi sikre vores drikkevand mod forgiftning fra landbruget.
 • Fattigdomsydelserne skal fjernes, kontrollen og sanktionerne skal ud af beskæftigelsespolitikken og vi skal oprette en offentligt ejet fleksjob-virksomhed. Pengene kommer ved, at dem, der har mest, skal betale mest. Skattekontrollen skal styrkes og vi skal slå hårdt ned på brug af skattely og økonomisk kriminalitet.
 • Ghetto-listen skal væk – vi skal i stedet investere i, og løfte de socialt udsatte områder.

 Hvad kan du gøre?

Stemme på Enhedslisten ved folketingsvalget, støtte økonomisk eller være med. Enhedslisten er det parti, der konsekvent arbejder for de fælles løsninger og mod politik, der alene er til gavn for elitens snævre interesser. Vi drømmer ikke bare om, at tingene kunne være anderledes, men anviser veje til at komme derhen. Og vi bruger vores mandater til at føre politik for de mange – hver eneste dag i kommuner, regioner og Folketinget.

 


Mærkesager

Vi har 5 mærkesager, som bliver centrale i vores valgkamp. Det er de mærkesager, vi ønsker at blive husket for på valgdagen. Det betyder ikke, at mærkesagerne vil blive det eneste, vi taler om, eller at vi ikke skal reagere på andre emner eller kaste os ind i dagsordener, der opstår undervejs. Men mærkesagerne er dem, vi forsøger at sætte fokus på, og der kan ikke være mere end fem, hvis folk skal have en chance for at få et klart billede af, hvad vi står for. Alle mærkesager bygger videre på visionen og værdierne i fortællingen.

Mærkesagerne muligvis (men ikke nødvendigvis) indgå i:  

 • Valgfolderen
 • Få en plads på hjemmesiden
 • Valgvideoer og blive forsøgt løftet ind diverse tv-debatter
 • Tema-plakaterne
 • Indgå i vores annoncering op til og under valget.

Mærkesager op til og under valgkampen:

 • Grøn omstilling, der er socialt ansvarlig: Enhedslisten vil omstille hele vores samfund til et samfund, der er bæredygtigt og i harmoni med naturgrundlaget. Det kræver et opgør med fortsat økonomisk vækst, men skal ske på en socialt afbalanceret måde, hvor der stadig er plads til forbedringer både for de fattigste lande og for de grupper, der har mindst i Danmark. Den grønne omstilling skal være mulig for alle og ikke kun være et livsstilstilvalg for de bedst stillede.

 

 • For bedre velfærd – vi står sammen med ansatte og brugere: Vi går ind for flere offentligt ansatte, bedre vilkår og løn og en demokratisk styring, hvor de ansatte og brugerne har langt mere indflydelse lokalt. Fra daginstitutioner over plejehjem og skoler til sygehuse – så er det Enhedslisten, der vil skabe de bedste vilkår og kæmpe mest indædt mod nedskæringer. Vi er dem, der lytter og bærer kravene frem fra de ansattes bevægelser og organisationer. Vi kæmper konsekvent mod udliciteringer og mod private koncerner, som forsøger at profitere på velfærd.

 


 

Til kamp mod uligheden – alle skal med: Vi vil gøre op med den voksende ulighed. Uligheden i Danmark stiger på mange forskellige planer. De rigere bliver rigere samtidig med stadig flere mennesker bliver nødt til at have to job for at få hverdagen til at hænge sammen og betale regninger. Familier lever i fattigdom, fordi de er blevet ramt af reformer eller sygdom. Folk, der bor udenfor de større byer, ser magtesløse til, mens deres lokalsamfund bliver afviklet på grund af skolelukninger, centralisering af sundhedsvæsenet, forringelser af den kollektive trafik osv. Og vi har stadig ikke reel ligeløn i Danmark.

Flygtninge og integration – menneskeværd og frihed i fokus. Danmark skal løfte sit ansvar som rigt land og tage kvoteflygtninge. Vi skal investere i de mennesker, der kommer til vores land som flygtninge og i de indvandrere og efterkommere, der har brug for støtte. Vi skal sørge for, at udgifterne ved integrationen af flygtninge og indvandrere bliver retfærdigt fordelt, så det ikke er de fattigste i boligblokkene, der sidder med regningen. Mens andre partiers værdigrundlag skrider holder vi fast i menneskerettigheder for alle.

 

Vi bekæmper diskrimination og den daglige udskamning af mennesker, der har deres rod i andre dele af verden. Alle mennesker har ret til social sikkerhed, sundhed, ligebehandling uanset køn eller seksualitet, ytringsfrihed, og religionsfrihed. Vi er dem der leverer de solidariske løsninger på problemerne og vi skal have fælles løsninger for alle. Ghetto-listen skal afskaffes og i stedet skal vi løfte og hjælpe de social udsatte områder. Ingen mennesker skal straffes hårdere fordi de bor et særligt sted – vi kræver lighed for loven!

 Mod korruption, pamperi og nepotisme: Enhedslisten står stærkt i spørgsmål om politikerpensioner, partistøtte, EU-fråds, DONG og elitens privilegier. Vi taler folkets sag mod den politiske og økonomiske elite. Vi går efter de reelle magthavere i toppen af samfundet i stedet for at sparke nedad på flygtninge eller ledige, og vi afdækker og kritiserer overklassens fusk og lusk. Vi ønsker et helt andet samfundssystem og en helt anden økonomisk politik.