Om partiet

Enhedslistens principper

Lidt om partiets historie:  Enhedslisten blev dannet i 1989, og er et socialistisk og demokratisk græsrodsparti med lokalafdelinger over hele landet. Vores medlemstal er vokset de seneste år, men hvis vi virkelig skal rykke, har vi også brug for flere medlemmer både her i Frederikshavns området samt det øvrige land. Vores bevægelse er ikke for karrieremagere og levebrødspolitikere. Alle Enhedslistens ansatte og folketingsmedlemmer tjener det samme som gennemsnittet for en metalarbejder i København.

 Vejen til Enhedslistens principprogram er banet: Vi har 9.03.2014 haft to til delegeretmøde, fra Skagen og Frederikshavn sammen med 200 deltagere fra hele landet for at være med i processen om at udvikle et nyt principprogram. Det 2 udkast til det nye program samt ændringer, vil efterfølgende blive sendt videre til endelig behandling på årsmødet 16 -­ 18 maj 2014, deadline for forslag til ændringer 31.03.2014. 

Mere borgerinddragelse:  Som medlemmer af Enhedslisten er vi med i et levende partidemokrati med åbne udvalg, åbne hovedbestyrelsesmøder og urafstemning om vores spidskandidater til Folketinget. Vi ønsker mere borgerinddragelse større åbenhed om arbejdet i de kommunale udvalg. Mere medbestemmelse på de kommunale arbejdspladser.

Vi arbejder frivilligt: Partiet har ingen formand, men en kollektiv ledelse. Her i Nordjylland arbejder vi også for at vinde gehør for Enhedslistens politik gennem vort nye byrådsmedlem i Frederikshavns kommune og i de folkelige bevægelser, vi arbejder frivilligt for at sikre de dårligst stillede og mange andre mod endnu flere forringelser.

Hensynet til naturen: Det er vores håb, at alle mennesker får mulighed for at udfolde sig frit i samspil med deres omgivelser, at hensynet til naturen bliver sat i centrum , hvor forsigtigheds princippet bliver gældende, hvor tvivlen i højere grad blev bragt i anvendelse i iveren efter at finde skifergas ved Dybvad.  

Metoden der tænkes anvendt ved udvindingen kaldet ”fracking” og er forbudt i Tyskland, i USA er der også eksempler på, at mennesker der bor tæt på de berørte områder er blevet påført varige skader og ødelæggelse af miljøet. Blind kapitalistisk vækst kan føre til, at naturgrundlaget ødelægges

25.03.2014 af fho,web