Omlægning af svineproduktionen

indlæg; af Ida Skov

Hvis vi vil af med Msr smitten hos svin er det helt nødvendigt, at omlægge svineproduktionen. Smitten bliver spredt hurtigt under de nuværende forhold i den konventionelle industri-svineproduktion. Svinene går meget tæt. Hvis en gris er syg, spredes antibiotika over foderet til alle svinene i stalden, og bakterierne bliver resistente.
Nogle landboorganisationer vil nu have støtteopkøb af det usælgelige svinekød, der skal opmagasineres i store kødlagre. Det er uholdbart. I stedet for bør der satses på økologi og omlægning af svineproduktionen til økologisk produktion skal understøttes.
Situationen er en oplagt anledning til at skifte spor. Forbrugerne både på eksportmarkederne, men også på vores hjemmemarked, er pga. msr-faren ekstra motiverede til at betale mere for kvalitetskød. Vi vil hellere spise mindre kød, og betale en ordentllig pris for det, hvis det er af høj kvalitet. Færre svin vil kunne give samme antal arbejdspladser og indtjening som i dag, men med langt mbedre dyrevelfærd og miljømæssig bæredygtighed.
I stedet for at konkurrere på at producere mere og mere, billigere og billigere, skal vi satse på kvalitet, god dyrevelfærd og miljømæssig bæredygtighed.