Opråb til borgerne i Frederikshavns kommune

Opråb til borgerne i Frederikshavn Kommune.

Sig nej til nedskæringerne.

Tak til ansatte på handikapområdet i Frederikshavn kommune, der i den forløbne uge har  fortalt offentligheden om konsekvenserne af endnu en besparelse på de handikappede.

Det er en virkelighed, der er til at forstå, frem for regneark, talsammenligninger og ideologiske teorier om nødvendighedens politik, som beslutningstagerne ellers disker op med, når de begrunder deres beslutninger om uendelige nedskæringer.

Udvalgsformanden begrunder socialudvalgets seneste beslutning med byrådsflertallets  beslutning fra 2014 om hvert år at spare 1 % mere på alle områder i kommunen. I praksis betyder det massefyringer på velfærdsområderne børn, skole, ældre, syge og handikappede.

I 2014 betød det mange stillingsnedlæggelser på bl.a. socialområdet. Den besparelse fortsatte i 2015 dertil en yderligere besparelse på 1 %. Begge besparelser førtes videre i 2016 samtidig med at der skulle spares 1% på det, der var tilbage af budgettet, alle disse nedskæringer  videreføres i 2017, hvor der bliver sparet endnu en % oveni de tidligere besparelser. Disse nedskæringer videreføres i det budget, der nu planlægges for 2018, dertil kommer, at  byrådsflertallet fastholder at forringe servicen med endnu 1 %. Dette har socialudvalget besluttet denne gang overvejende skal ske på handikapområdet.

De ansattes konkrete forklaring af konsekvenserne af besparelser viser, hvor grotesk det er kynisk at fortsætte med disse årlige nedskæringer.

De der i forvejsen har lidt
Rammer dem der i forvejen har lidt

Jeg tror og håber at borgerne i vores kommune vil stoppe dette ”smarte” princip, hvor vores  børn og svage hvert år rammes hårdest.  

Det er ikke nok, at der i dette valgår sikkert vil bliver vedtaget et budget, der sløjfer de værste besparelser på velfærden. For så vil de bare bliver genoptaget, så snart  kommunalvalget er overstået.

Vi må kræve, at kommunen skaffer flere blivende indtægter evt. kombineret med færre udgifter til områder, der kan klare sig selv, indtil vi får valgt et folketing, der stopper det økonomiske pres, som er den vigtigste årsag til de nedskæringer, som giver uværdige forhold på velfærdsområderne bl.a. for de handikappede.

Enhedslistens KommunalPolitiske Udvalg/

Ida Skov

19.06.2017