Kovending -platforme ulovligt i Frederikshavn

KLIK = se video fra TV2 Nord, Platforme ulovligt i Frederikshavn

Nye oplysninger fra Søfartsstyrelsen viser, at Frederikshavns kommune har taget fejl i sagen om to boreplatforme i byens havn de er ankommet som farligt affald og skulle derfor have haft en importtilladelse, for at være kommet lovligt ind i landet.


Enhedslistens folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen har rettet nedenstående spørgsmål til:Miljø- og fødevareministeren;

Medlem af Folketinget (EL)

Christiansborg

DK-1240 København K

Tlf.  +45 33 37 55 00

Dir.  +45 33 37 50 18

www.ft.dk

Fra: Søren Egge Rasmussen 
Sendt: 4. september 2018 14:54
Til: tingdok_intern <tingdok_intern@ft.dk>
Emne: UDV;MOF;Søren Egge Rasmussen  Til: Miljø- og fødevareministeren;Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, hvorfor Miljøstyrelsen i tilfældet med de to boreplatforme Ensco-80 og Borr Brage har vurderet, at der ikke var behov for miljøgodkendelser ift. import af farligt affald? 
Mener ministeren at lovgivningen om import af farligt affald skal tolkes, som den er blevet tolket ifm. importen af de to udenlandske platforme til Frederikshavn, hvor beslutning om skrotning i det ene tilfælde først er taget efter boreplatformene entrerede dansk farvand? 
Hvis det er tilfældet, bedes ministeren redegøre i, hvilke andre situationer, hvor reglerne ved import af farligt affald kan omgås, ved først at klassificere det som affald efter import til Danmark.Kovending i sag om to boreplatforme i Fr.havn

– Det er utrygt, at der bliver begået fejl, men det er værre, at man ikke indrømmer det. Jeg synes ikke, der er styr på tingene. Om det skyldes uvidenhed eller iver efter at få noget i gang, skal jeg ikke kunne sige, men der er ikke styr på tingene, udtaler Ida Skov til TV2 Nord.

04.09.2018 | Af: Kanal Frederikshavn

De to boreplatforme, der ligger i Frederikshavn Havn, blev – modsat tidligere oplysninger – importeret ulovligt for næsen af to miljømyndigheder, uden at nogen af dem greb ind.

Ifølge Søfartsstyrelsen blev begge boreplatforme anmeldt som affald, da de ankom til Frederikshavn Havn, men det vidste Miljøstyrelsen og Frederikshavn Kommune tilsyneladende ikke.

Søfartsstyrelsen skriver i en mail til TV2 Nord:

“For begge platformes vedkommende er det i den forbindelse oplyst overfor Søfartsstyrelsen, at platformene ikke længere er aktive og oplægges i Frederikshavn med henblik på senere ophugning.”

De oplysninger står i direkte modstrid med en pressemeddelelse, som Frederikshavn Kommune udsendte i onsdags. Her siger kommunen, at de to boreplatforme er kommet til landet som fuldt sødygtige fartøjer, og at det ved ankomst endnu ikke var besluttet, om de skulle skrottes eller ej.

Men fordi de to platforme selv angav, at de var kommet i havn for at blive skrottet, er sagen ifølge TV2 Nord klar. Hermed er de omfattet af den såkaldte Basel Konvention som miljøfarligt affald, der kræver en importtilladelse fra Miljøstyrelsen, før de må komme ind i landet. Det har de to boreplatforme aldrig fået.

Frederikshavn Kommunes borgmester, Birgit S. Hansen, kendte ikke til Søfartsstyrelsens oplysninger, da kommunen udsendte sin pressemeddelelse.

– Det er træls for mig, at vi er informerede om, at boreplatformene er registreret som fartøjer og ikke som skrot på det tidspunkt, hvor de kommer i havn, og så kan TV2 Nord vise en mail fra en statslig myndighed (Søfartsstyrelsen), der viser, at de angiveligt er registreret som skrot, siger Birgit S. Hansen til TV2 Nord.

Enhedslisten og SF i Frederikshavn vil nu have en forklaring på, hvordan kommunen kunne udsende en pressemeddelelse med misinformation, og hvor kommunen havde sine oplysninger fra.

Frederikshavns borgmester er utilfreds med, at kommune ikke havde Søfartsstyrelsens oplysninger, da de forleden udsendte en pressemeddelelse fuld af fejl.

– Vi har ikke haft en kinamands chance for at vide det, for når vi har spurgt på haven og hos platformenes ejere, har vi fået at vide, at de var registreret som fartøjer. Jeg ville ønske, at Søfartsstyrelsen havde ringet og informeret os, siger Birgit S. Hansen.

Borgmesteren vil gerne understrege, at Frederikshavn Kommune har styr på sagen og på miljøet på kommunens nye havn. Det var også formålet med at udsende pressemeddelelsen. Men det argument køber Enhedslistens Ida Skov ikke.

– Det er utrygt, at der bliver begået fejl, men det er værre, at man ikke indrømmer det. Jeg synes ikke, der er styr på tingene. Om det skyldes uvidenhed eller iver efter at få noget i gang, skal jeg ikke kunne sige, men der er ikke styr på tingene, udtaler Ida Skov til TV2 Nord.


Læs herunder kommentarer om:

Kovending i sag om to boreplatforme i havnen i Frederikshavn

Jens Hedegaard

Jeg er rørende enig med Per Munkholm Olesen, i denne sag. Hysteri og plattenslageri. To Styrelser der ikke taler sammen og en lov der er under ændring, godt krydret med en journalist der jagter Cavling Prisen. Værsgod og Nordmolen er omdannet til Høfte 42 ved Cheminova. Ingen bremser overhovedet. Frederikshavn Kommune lyver og bedrager med Borgmesteren i spidsen !
Esbjerg lever af at servicere olierigge og andet udstyr fra Nordsøen. Nogle gange har der været op til 7 rigge inde i havnen i Esbjerg. Nogle af dem på vej til ophugning. Aldrig har jeg dog hørt dem opføre sådan en gang teater, som der bliver lagt for dagen i denne sag.

Pia Piontek

Det er ikke ministerierne, der har ansvaret for, hvad der ligger på havnen.
Der er udsendt en officiel pressemeddelelse fra byrådet med fejlinformation.
Før det formidlede havnens direktør og Venstres formand for PMU forkerte oplysninger i pressen.
Da det blev afsløret, at der ikke var nogen sikkerhed for opbevaring af højrisikoaffald, brugte I også medierne i konflikten mellem kommunen og miljøministeriet til at fremme jeres synspunkter.
I har fået stillet mikrofonen til rådighed hele vejen igennem – og kunne selv have indhentet informationer fra ministeriet.

Ann Bilde

Jens Hedegaard, som byrådets repræsentant i havnens bestyrelse var det så ikke din opgave at tilse, at alt foregik indenfor lovens rammer? Og at rette op på det, når der skete fejl? Og tilse, at dem, der har brudt loven, kommer til at stå til ansvar for deres ulovligheder?

Pia Piontek

At skyde budbringeren er at skyde sig selv i foden.
Det er lidt uvæsentligt, om det er “træls” for kommunalbestyrelsen.
Det er til gengæld meget væsentligt for borgerne, at der tilsyneladende (igen) ikke er styr på miljøsikkerheden.
Det er højrisiko affald, der skal håndteres på de virksomheder, der har kontrakt med kommunens havn om ophugning.
TV2 Nord , der har afdækket forløbet, skrev første gang om det for et par uger siden.
Søfartsstyrelsen har helt korrekt givet offentligheden de oplysninger, de har spurgt om.
Hvad har forhindret havnens bestyrelse, byrådets ledelse, byråds-
medlemmer i havnens bestyrelse, virksomhederne, Danske Havne og andre aktører i at sætte sig sammen og finde ud af, hvad der er op og ned, før der blev sendt en pressemeddelelse ud med fejlinformation?
At indhente de samme oplysninger, som et par journalister fra TV2 Nord har indhentet .. ved bare at spørge

John Arvidsson

mon ikke den manglende VVM kunne have hjulpet mod sådanne uforudsigeligheder, i det mindste have bragt nogle af de ansvarlige bare til at tænke en lille smule ??

Per Munkholm Olesen

Hvilken miljøsikkerhed? Boreplatformene er ikke til mere skade for miljøet end hvis de var kommet til byen for at blive repareret. At for søge at lave en sag ud af dette er hysteri og plattenslageri.

Per Munkholm Olesen

Hvad er problemet? Javel de er kommet til havnen for at blive hugget op, når MARS er klar til at modtage dem, og til den tid må man antage, at miljøstyrelsem er færdig med deres sagsbehandling – med mindre de smøler. Indtil da ligger de i havnen og, – må man antage , – betaler gode havnepenge. Så længe de ligger her udgør de næppe nogen fare for miljøet, med mindre man har den opfattelse, at borerigge, der kommer til byen for at blive reparetet også er til fare for miljøet. Men selvfølgelig slår EL plat af “sagen”.

John Arvidsson

Birgit og Frederikshavn Kommune har styr på det hele, bare ro på, som i Skifergas affæren , hvor begrebet den Birgitske Kovending iøvrigt blev opfundet, er der sikkert også en nu i denne sag en bortforklaring som lige skal findes for dette lille problem..det var sikkert alle de andre..igen igen.. intet nyt under solen..men man har jo kun hvad man selv har valgt

Benny E. Sørensen

Per Buhelt har åbenbart specialiseret sig i at skyde på budbringeren.

Per Buhelt

Benny ja når budbringeren ikke har en pointe men blot ukritisk stoler på Ida Skov og Enhedslisten
TV2 Nords redaktionen i Fr-havn har lige fra dag et lavet ukritisk journalistik og ikke på noget tidspunkt været positiv i denne sag.
MARS – Kommunen og Staten er ifølge TV2 Nord en flok miljø overtrædere uden at de har udført andet en at bygge en Havn
Næe sandheden er åbentbart at I fra den yderste venstrefløj hader alt Amerikansk og for jer helliger midlet målet.
Det der er bekymrende er at et Statfinanceret Media lader sig bruge af et fåtal fanatikere.

Ann Bilde

Per Buhelt Vi lever heldigvis i et land, der har en fri og uafhængig presse. Pressens vigtigste opgave er at forholde sig kritisk til magthaverne. Det er det, der kendetegner et demokrati. Jeg tillader mig at gå ud fra, at du ikke ønsker at afskaffe demokratiet. Derfor må vi alle give den frie presse ret til at publicere både det, vi er enige i og det, vi er uenige i.

Per Buhelt

Pressechef for den største trussel for demokratiet Enhedslisten er åbentbart undercover journalist/redaktør på TV2 Nord i Kattegat Siloen

Per Buhelt

I følge TV2 er sagen klar Ja det er den “Fake News” redaktøren i Siloen har altid ret.
Hvad har den mand imod Frederikshavn?
Så længe de ikke er begyndt at blive skrottet ( og der går nok et år ) hvad er så problemet, alle undtaget TV2 Nord ved at de skal skrottes før eller senere og så til fakta de er oplagt og hvis de ikke kan få tilladelse til at blive skrottet så bliver de sejlet væk og Hurra det kan man se fra Siloen så vi kan vel regne med at TV2 (Negativ) Nord vil refarere korrekt hvis det sker, men a tvivler den redaktør må hade Frederikshavn.

Carl Frede Haugaard

Det bliver afgørende hvem, der har ret i dsenne sag: borgmester Birgit Stenbak Hansen () eller ELèren, Ida Skov fra byådet. Vi får se !

Per Buhelt

Carl Frede Ida Skov hvem er det? Nåe ja det er hende med “Uven Kommer” igen og igen

Per Munkholm Olesen

EL har kun et mål, nemlig at skade byen mest muligt. Sådan er stalinisme.

Allan Roald Sørensen

Per Munkholm Olesen Ja, man kan godt forstå at Frederikshavn er røget ned af ranglisten fra DI, med sådan nogle som EL i byrådet der ikke vil virksomhederne i byen noget godt, se hvordan Hjørring er røget op af listen fordi de samarbejder med virksomhederne der. Og EL kalder sig et arbejder parti.

Mariann Hansen

Håber der er nogle der har røde ører

Leo S Andersen

viser jo bare hvor meget Frederikshavn sætter sig ind i papirarbejde ,, alle vidste hvorfor de er her , bare ikke rådhuset siden de siger de at de er aktive hmmmm vågen lidt op dernede

Freddy Andersen

det er da miljøstyrelsen som er en statslig foretagende der har undladt, at fortælle Frederikshavn kommune om fakta, så der er kun en der er ansvarlig miljøstyrelsen, send de to borrerigge tilbage til tidligere ejer og få sagerne iorden med miljøstyrelsen ( utroligt alle de dumme er ansatte i staten )

Per Buhelt

Freddy Andersen og en enkel journalist og et byrådsmedlem