Poul-Erik Andersen nr. 2 på listen

Tidligere fisker fra Ålbæk stiller til op til byrådet.

Poul Erik Andersen

Jeg er nu pensionist, men har været aktiv på venstrefløjen siden 1972.  Er ufaglært og har arbejdet indenfor byggebranchen og minkfodercentralen.

De sidste 30 år af mit arbejdsliv var jeg fisker. Har siddet i bestyrelsen for SID – Skagen i mange år, var med til 3 kongresser. Og været medlem af bestyrelsen for Fiskernes landsklub og Fiskeriets arbejdsmiljøudvalg. Været i bestyrelsen for brugsforeninger og fællesantennen i Ålbæk. Har i en årrække været formand for plejeboligernes råd for brugere og pårørende i Ålbæk.

Fritidsinteresser er politik, stiller også op til regions valget i November 2017. Er folketingskandidat i Frederikshavner-kredsen.

Elsker at slappe af på Ålbæk havn og besøge nogle af byens pensionister, evt. med en frisk fisk. Dyrker en stor urtehave og om vinteren tager vi ned i varmen på Tenerife. Det er godt for vores nedslidte kroppe.

Hvis jeg kommer i byrådet, vil jeg være modstander af landbaseret dambrug, hvis de er med til at forurene vores havmiljø. Der skal ske en bedre fordeling af de kommunale midler, så det ikke altid er de svageste, som skal stå for skud. Vi skal passe godt på vores miljø, særligt drikkevandet, som er meget unikt for Danmark.

Der skal være dialog med borgerne, hvis der fortsat lukkes offentlige institutioner. Vi har set for mange dårlige eksempler på privatisering, så det skal bremses. Vi må værne om vores landdistrikter, så de ikke uddør.

Hvis vi skal være en turistkommune, må vi også tilbyde nogle gode faciliteter, det kniber gevaldig med toiletter. Lav nogle gode parkeringsmuligheder i byer som NT- toget kører igennem, så kan folk tage toget i stedet for landevejen, så behøver vi ikke at udvide vejen til Skagen. Hvis bybussen i Skagen bliver brugt, skal den bevares evt. opgraderes.

Der skal ses på, om der gives for mange dispensationer i plan- og miljø. Hele skoleområdet trænger til en evaluering. Ikke flere nedskæringer, så må vi hellere sætte nogle skatter lidt op, så alle er med til at betale.

Poul-Erik

Poul-Erik Andersen

Bundgarnsvej 9  9982 Ålbæk

E-mail; pea@aalbk.dk

Tlf. 51522473