Pressemeddelelse, 22.03 15

Enhedslisten Frederikshavn Læsø afholdt 19.03.2015 deres årlige generalforsamling, hvor der blev valgt nyt arbejdsudvalg på ialt 5 personer: 

Helle Susanne Andersen, Kvissel blev nyvalgt og erstatter herved Ida Skov som eneste kvinde. Ida Skov havde ønsket at trække sig for at kunne koncentrere sig 100% om byrådsarbejdet.

Aage Olsen, Voersaa  blev genvalgt til kasserer; Flemming Hardy Olsen, Skagen valgt til kontaktperson; Peter Jensen og Palle Simonsen begge Fr. Havn, genvalgt; Udenfor arbejdsudvalget genvalgtes Poul Erik Andersen fra Aalbæk til revisor;

Der var stor opbakning til det politiske arbejde og Ida Skov`s indsats i økonomiudvalg ogB&U udvalget. Den kommunal politiske gruppe der holder møde før hvert  Byråd, vender de forskellige sager, der skal yde fremme i behandlingen til byrådsmøderne.

Miljøsagerne i kommunen optager en større del af den politiske dagsorden,

Enhedslisten har i det forløbne år haft henvendelser fra bl.a en borgergruppe i Skagen, der ønsker en regnvands-opsamlingsø etableret i Nordbyen i Skagen. Ligeledes er der ”run” på Skifergasudvindingen ved Ovnstrupvej ved Dybvad. Enhedslisten Frederikshavn har bevilget kr. 5000,00 til indkøb af et telt til at give ly for Skifergasmodstanderne ved Dybvad.

Enhedslisten har haft rettet henvendelse til borgmesteren vedr. Opfølgning om sikring af; ”at der er arbejdsklausuler, ordenede forhold ved udførsel af anlægsopgaver ved kommunale byggeprojekter”. Svaret kan læses på vores lokale hjemmeside. https://frederikshavn.enhedslisten.dk 

Der vil i fremtiden blive lagt stor vægt på den organisatoriske opbygning i Enhedslisten, der vil eksempelvis blive arbejdet med en mindre opdatering af afdelingens lokale vedtægter.

Under de  andre fremtidige opgaver vil vi naturligvis fortsat have fokus på og opfølgning af de sager vi i det forløbne år har været meget optaget af: skole/undervisningsområdet, hjemmehjælp/hjemmepleje, kontanthjælp mv.

Netop de 3 fokus-områder i kommunalpolitikken: ”arbejdsklausuler og sociale klausuler i offentlige arbejder”, dernæst ”læreraftalen” og sidst men ikke mindst ”forsvare velfærden” sikre at ældrepuljen retteligt anvendes til de ældre medborgere i vores kommune.

Derudover vil vi igen forsøge at forholde os kritisk og konstruktivt til arbejdet med kommunens budgetter for 2016.

Generalforsamlingen blev rundet af med debat omkring det kommende valg og vores lokale kandidat Peter Jensen, der også er partiets valgorganizer her i Frederikshavnsområdet.

Med venlig hilsen

Flemming Hardy Olsen, kontaktperson/ 22.03.2015