Sådan er kapitalismen

Anmelder
Margit Andersen
Asta Olivia Nordenhof: Scandinavian Star – Penge på lommen. 177 sider. 200 kroner (vejl.). Forlaget Basilisk.

Asta Olivia Nordenhof: Scandinavian Star – Penge på lommen. 177 sider. 200 kroner (vejl.). Forlaget Basilisk. 

Kapitalismen er en massakre

– Kapitalismen er en massakre. Men vi er levende, og vi kan ende kapitalismen, siger forfatteren Asta Olivia Nordenhof i sin bog “Penge på lommen”. Den kan varmt anbefales.

MS Scandinavian Star 001

Da Asta Olivia Nordenhof i 2013 fik udgivet digtsamlingen Det nemme og det ensomme, der med udgangspunkt i hendes eget liv handlede om vold, misbrug og anden elendighed blandt mennesker på samfundets bund, blev den modtaget med begejstring af både pressen og læserne.

Nordenhofs konklusion er, at sådan er kapitalismen, nogen må dø for at andre kan vinde.

Penge på lommen, der en roman, har derimod delt vandene med sin kapitalismekritik og måske sin form, der er lidt anderledes, end hvad man er vant til i en roman. Ikke fordi den blander fiktion med fakta, men fordi den netop ikke gør det. Fiktionen står for sig selv, men understøttes af forfatterens udredning af en virkelig begivenhed, nemlig mordbranden på Scandinavian Star i 1990, hvor 159 mennesker omkom.

På grund af uklare ejerforhold og tvivl om ildspåsættelsernes antal og tidspunkter er ingen blevet dømt for forbrydelsen, men tre er blevet idømt seks måneders fængsel for ikke at have overholdt sikkerhedsreglerne.

Asta Olivia Nordenhof

Nordenhofs konklusion er, at sådan er kapitalismen, nogen må dø for at andre kan vinde. Det er usædvanligt, at det sker så dramatisk i Skandinavien, i modsætning til i det fjerne udland, hvor arbejdere gentagne gange er omkommet på grund af manglende sikkerhedsforanstaltninger på fabrikkerne. Her til lands kan det blandt andet registreres ved, at de socialt dårligst stillede lever kortere tid end den øvrige befolkning.

Kurt og Maggie

Det er den bagvedliggende faktaafdeling for fiktionen om Kurt og Maggie, der engang mødtes på et værtshus, flyttede sammen og fik Sofie, og derefter glider fra hinanden, fordi de ikke kan finde ud af det sammen og i det hele taget er løbet sur i livet. Begge er opvokset i en rå verden, hvor de fra begyndelsen har måttet klare sig på bedste beskub, helt ned til at sælge deres krop, og det har givet ar.

Hver af dem får, tilskyndet af romanens fortæller, som er meget til stede, lejlighed til at fortælle om deres liv. Dermed oprulles, ikke kronologisk men med spring frem og tilbage, historien om, hvordan de to er blevet til de mennesker, de er.

Ganske vist er det gået økonomisk godt for dem, Kurt har fået sit eget busselskab, der giver så meget overskud, at der oven i købet er blevet penge på lommen til at investere med. Maggie kan gå hjemme og passe hus og have, og datteren Sofie er blevet “mønsterbryder” og læser på universitetet. Men det hjælper alt sammen ikke noget, når man er blevet maltrakteret af tilværelsen.

Tværet ud

Det er hjerteskærende at læse skildringen af Kurts kærlighed til og opofrelse for sit første barn, før Maggies tid, som han til sidst må give fra sig, og om Maggie, der i sin ungdom troede, at verden lå åben for hende, fordi hun så godt ud, men nu sidder tilbage og føler sig tværet ud.

Romanen har som overordnet titel Scandinavian Star. Del 1, og det fremgår af bagerste side, at der er planlagt en serie på syv bind, som, med udgangspunkt i skibsbranden formodentligt, med forfatterens ord, handler om at “kapitalismen er en massakre. Men vi er levende, og vi kan ende kapitalismen”. Efter alt at dømme med nye personer i de følgende bind, men indtil videre kan første bind om Maggie og Kurt varmt anbefales, og det bliver spændende at se, hvad de følgende byder på.

Dagbladet Arbejderen