Sæt skatten op i 2016

Ida Skov og partifællerne i Enhedslisten er trætte af kommunens nedskæringer? Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN: Sæt skatten op i 2016 med det, der svarer til 50 millioner kroner. Det er Enhedslistens råd til borgmester Birgit Hansen.

I et åbent brev til borgmesteren opfordrer Enhedslisten, der som det eneste parti ikke var med i budgetforliget om Budget 2015, borgmesteren til at meddele borgmesterkredsen i KL, at Frederikshavn Kommune ønsker at sætte skatten op fra 2016 med cirka 50 mio.

– Hvis årets budgetforhandlinger skulle ende med, at byrådsflertallet holder fast i, at der skal nedlægges kommunale stillinger igen i 2016 for at spare en procent yderligere på den kommunale drift, vil kommunens likviditet godt nok være reddet for budgetår 2016, men i de følgende år, vil likviditeten hele tiden blive et tilbageværende problem, og hvert budgetår kræve nye serviceforringelser af den kommunale velfærd, skriver Enhedslisten.

Partiet mener, at forringelserne med stadig ringere pasnings-og skoletilbud for børn, dårligere omsorg for syge ældre og i det hele taget forringelser af den kommunale velfærd vil hvert år gøre Frederikshavn til en dårligere bosætningskommune. Forringelser som både skræmmer aktive borgere væk fra kommunen, og som har den virkning, at de altid går hårdest ud over de, som i forvejen har det svært.

 

Negativ spiral

– Vi mener, at de endeløse nedskæringer, fastholder en negativ spiral og modvirker forsøgene på at få en positiv udvikling i gang i vores kommune. Derfor beder vi dig om inden d. 3/9 at meddele KL, at Frederikshavn Kommune ønsker at sætte skatten op fra 2016, således at vi får undersøgt muligheden for uden risiko for sanktioner at skaffe blivende indtægter til den kommunale drift.

– Vi i Enhedslisten vil foretrække, at skattestigningen sker i form af indførsel af dækningsafgift for private virksomheder, som i dag som de eneste helt er undtaget for at betale grundskat, lyder opfordringen fra Enhedslisten.