Skagens forbrænding er lukket

Her kan du aflytte debatten fra byrådsmødet

Der var en “ophedet debat” om Skagen forbrænding. For interesserede er her en lydfil til dette punkt.

Enhedslistens Ida Skov indlæg på BR-mødet 24/4 2019-04-24

BR 24/4 2019-04-24

pkt 2. Nedlæggelse af Skagen forbrændingsanlæg

Den her sag har vi jo behandlet foreløbigt tidligere. Der er tilsyneladende sket ændring i argumenter og fejl i beslutningsprocessen. Det finder jeg ikke, der er noget formål at trampe mere rundt i, fordi det efter min mening ikke ændrer ved, hvad der er det bedste at beslutte.

Ida Skov i byrådet; “vi skal minimere rest-affald mest muligt”!
arkiv/Poul E Wæhrens

De tekniske beregninger og detaljer har jeg ingen mulighed for at efterprøve, men går ud fra at de er korrekt fremstillet.

Under de forudsætninger ser Enhedslisten situationen som den er nu således:

Forbrændingsanlægget i Skagen er ikke mere rentabelt, og hvis det skal genåbnes kræver det en stor investering.

Der er kun tilstrækkelige mængder restaffald til et forbrændingsanlæg og mængden vil være stadig faldende.

I går hørte vi et oplæg om verdensmålene herunder at det er nødvendigt for klodens overlevelse og desuden fordelagtigt for kommunerne at tænke beskyttelse af klimaet ind i al planlægning.

I morges blev jeg mindet om det, da jeg åbnede for nyhederne og hørte om den kæmpe ustyrlige skovbrand i Norge som vi får flere af jo længere tid der går, hvor vi planlægger kortsigtet uden at tænke på at beskytte klimaet.

For nylig inviterede en ung pige til demonstration for klimaet uden for vores rådhus. Mit bidrag til det var at opfordre alle til at holde øje med, at vi i vores eget byråd ved hvert eneste forslag vi behandler holder det op mod hvad der er godt for klimaet og hvad der forværrer klimaforandringerne.

I det lys er det efter Els mening fremtiden, at vi skal minimerer rest-affald mest muligt. Det vil give endnu mindre affald fremover.

Vi mener derfor affaldet er nødt til at bliver transporteret til Frederikshavn forbrænding. Det vi være naturligt at læsse affaldet i dertil beregnede containere som passer til at flyttes på godsvogne- altså på skinner. Derved begrænses forureningen ved transporten.

Vandet til Skagens fjernvarme skal så foruden spildvarme fra virksomheder i stedet varmes op på en mere klimavenlig måde.

Det kan – efter hvad vi nu ved der er af muligheder –sikkert bedst ske med varmepumper.

Varmepumper bruger strøm, og selvfølgelig vil fjernvarmeværket sørge for at strømmen fremstilles af vedvarende energikilder.

Det er klart, vi også må vurdere løsningerne ud fra prisen for fjernvarme i Skagen.

Det fremgår af bilagene, at varmen har været meget billig med det affaldsfyrede forbrændingsanlæg, men det fremgår også, at en nedlæggelse af forbrændingen og en løsning med varmepumper stadig vil holde prisen i den billige ende.

Så ud fra disse overvejelser og prioriteringer tiltræder Enhedslisten indstillingen.

Vi vil gerne have tilføjet at der skal tænkes klima ind i den endelige løsning i forhold til transport af affald og i forhold til vedvarende energi.

af Ida Skov byrådsmedlem for Enhedslisten 24.04.2019