Skifergas udvinding ved Dybvad?!

Pressenyt fra byrådsmødet 26.02.2014

Ida Skov havde dette indlæg i forbindelse med “Skifergas problematikken ved Dybvad”

“Enhedslisten ønsker, ikke der bliver boret efter skifergas. Det er der mange grunde til. Hvis klimaændringerne skal bremses er det nødvendigt at det meste af det allerede kendte fossile brændstof bliver i jorden.

Gasprojektet er i modstrid med Frederikshavn kommunes klima- og energipolitik. Det vil modarbejde kommunens brand som miljø- og klimavenlig kommune, der omlægger til vedvarende energi.

Desuden vil gasudvindingen, som skal foregå ved at pumpe store mængder vand med kemikalier ned i undergrunden, være farligt for grundvand, natur og miljø.

Skifergasudvindingen vil ifølge olieselskabet TOTAL ikke give lokale arbejdspladser, der vil komme gener for beboerne i boreområdet , farerne for miljø og natur, mens en eventuel økonomisk gevinst forsvinder ud af kommunen.

Vi går selvfølgelig ind for at resultatet af prøveboringerne sendes i offentlig høring, så den demokratiske proces om at holde offentlige møder sættes i gang.”

SF er notorisk imod prøveboringen, de mener, at gassen under alle omstændigheder skal blive liggende, idet udvindingen medfører et tilbageskridt for den grønne energi , og de vil ejheller løbe nogen risiko m.h.t. grundvandet. Herom hersker der enighed imellem Enhedslisten og SF i byrådet.

Indkørsel til Dybvad, “tæt på gasudvindingsområdet”