EU har kopieret direkte af efter industrien

Uklart om der er flertal

Udskyder skæbnetime for sprøjtegift i EU

I sidste øjeblik har EU-kommissionen udskudt afstemningen om giftstoffet glyphosat. For nylig kom det frem, at industrien har skrevet store dele af den rapport, som EU bruger til at frikende glyphosat for at være kræftfremkaldende.

EU har valgt at udskyde afstemningen om at tillade brugen af giftstoffet glyphosat i sprøjtemidler overalt i EU.

EU’s Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder skulle ellers i næste uge have taget stilling til dette spørgsmål. Men nu har EU-kommissionen udsat afstemningen i op til en måned, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i et notat til Folketingets Europaudvalg.

Stoffet bør klart forbydes. Med den nye viden har vi opfordret regeringen til at stille spørgsmål ved EFSA’s upartiskhed og grundighed.
Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening

Det er uklart, om der er flertal for at forlænge EU’s tilladelse i yderligere ti år, som der er lagt op. Store lande som Tyskland, Italien og Frankrig ventes at stemme imod godkendelsen. EU-kommissionen måtte også sidste år udskyde afstemningen om glyphosat, fordi der ikke kunne samles et kvalificeret flertal.

Brugen af glyphosat er stærkt omdiskuteret. Både verdenssundhedsorganisationen WHO’s kræftforskningsenhed og uafhængige forskere vurderer, at glyphosat er kræftfremkaldende.

Selv om den danske regering endnu ikke har fået et mandat fra Folketingets Europaudvalg, er den klar til at støtte EU’s forslag om at godkende glyphosat i yderligere ti år.

>> LÆS OGSÅ: Miljøstyrelsen anbefaler ti år mere med glyphosat

Skrev af efter industrien

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er dog nu kaldt i samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg om glyphosats sundhedsmæssige konsekvenser.

Samrådet er indkaldt, efter at The Guardian har afsløret, at store dele af teksten i den 4300 sider lange EU-rapport, der udgør grundlaget for, at EU vil godkende glyphosat, er kopieret direkte fra en rapport udarbejdet af sprøjtegiftgiganten Monsanto, der blandt andet producerer RoundUp. EU-rapporten er udarbejdet af EU’s Fødevaresikkerhedsagentur, EFSA.

Ovenpå afsløringerne har Danmarks Naturfredningsforening sendt et brev til miljø- og fødevareministeren. Naturfredningsforeningen opfordrer ministeren til at arbejde for et forbud mod glyphosat.

– Med den nye viden har vi opfordret regeringen til at stille spørgsmål ved EFSA’s upartiskhed og grundighed, siger landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Rikke Lundsgaard.

– Stoffet bør klart forbydes. Det bliver brugt intenst i det konventionelle landbrug, og det tager livet af alle planter, det kommer i berøring med. Glyphosat er kemiske krykker, der gør det muligt at dyrke eksempelvis hvede år ud og år ind på samme mark, selvom det skader natur og miljø i agerlandet.

LÆS OGSÅ: Glyphosat bør forbydes

Godkender GMO’er

Samtidig har regeringen netop givet grønt lys til, at to gensplejsede afgrøder, der er resistente overfor glyphosat, kan bruges i fødevarer og foder herhjemme.

Der er tale om en gensplejset raps, udviklet af Monsanto Europe og Bayer CropScience, og en gensplejset soja, udviklet af Pioneer.

Regeringen henviser til, at EFSA vurderer, at gensplejsede raps er “lige så sikre at anvende som tilsvarende produkter fra ikke-genmodificeret raps med hensyn til potentielle effekter på menneskers og dyrs sundhed og på miljøet”.

Samme begrundelse begrundelse bruges i forhold til den gensplejsede soja.

Dagbladet Arbejderen weekend 29 september-1. oktober 2017