Boreplatforme endnu ikke skrot – stadig fartøjer

27.08.2018 | Af: Kanal Frederikshavn

(Der er 3 kommentarer under artiklen)

Gengivet fra Kanal Frederikshavn

Som TV2 Nord fortalte i går, har ingen miljømyndigheder reageret på, at der pludselig ligger to udtjente boreplatforme og venter på at blive skrottet i Frederikshavn. Ifølge havnens direktør er der en enkel forklaring:

– Rent teknisk og juridisk er de to platforme kommet sejlende hertil som sødygtige og registrerede fartøjer og ville reelt set kunne forlade Frederikshavn igen i morgen og sejle til et andet sted i verden, siger direktør Mikkel Seedorf Sørensen, Frederikshavn Havn.

Dermed er Miljøstyrelsens krav om importtilladelse af affald sat foreløbigt ud af kraft. Frederikshavn Kommune og Miljøstyrelsen er nu officielt enige om, at den nordjyske kommune er miljømyndighed på sagen. Det betyder, at boreplatformene ikke kan skrottes, før der er lavet en ophugningsplan og en affaldsplan for de to platforme.

Mette Hardam, formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune (V), siger:

– De to platforme er stadig at betragte som fartøjer, og derfor er det Søfartsstyrelsens regler, der gælder. Jeg tror da også, at der er en mening med, at de er kommet til Frederikshavn og har da en forventning om, at de på et tidspunkt skal hugges op.

TV2 Nord har tidligere fortalt, at Miljøstyrelsen oplyste, at der var tale om danske platforme, som derfor ikke behøvede importtilladelse. Den melding trækker styrelsen nu tilbage. Statens Miljøkontrol afviser nu heller ikke, at en importtilladelse senere kan blive nødvendig, hvis platformene skal hugges op i Frederikshavn.

Vicedirektør Hans Christian Karsten, Miljøstyrelsen, siger til TV2 Nord:

– Vi er ikke ude at sige, at der er tale om danske platforme. Vi har en fornemmelse af, at den ene af dem er dansk. Vi er nu i dialog med Frederikshavn Kommune som er ude og spørge virksomheden (M.A.R.S.) – hvor kommer de her platforme fra?


Jens Hedegaard

Jeg er så enig med Jens Hvid. Lad dog en ny virksomhed få arbejdsro. De har hidtil opfyldt alle de nationale krav der er stillet til dem.
Boreriggene, med deres mandskaber ombord, har i årtier sendt milliarder ind i den danske statskasse. Dengang var der ingen der satte spørgsmåls tegn ved dem. Nej snarere, kom med nogle flere milliarder. Nu her hvor boreplatformene er udtjente, ønsker et firma (MARS), at ophugge platformene korrekt efter dansk miljøstandard, påstår den klassiske venstrefløj, at de har fundet et hår i suppen. Hvilket ikke en gang viser sig at være korrekt. Dobbelt moralsk, og måske det der er værre “giv os flere penge fra Nordsøen, men sejl til den Bengalske havbugt for efterfølgende blive ophugget der, vi vil ikke have aktiviteten her” !

Johnnie Porsgaard

Lidt mystisk hvad det er for en venstrefløj Hedegård sigter til? Mig bekendt har både SF og Enhedslisten hele vejen støttet udbygning af havnene i både Frederikshavn og Skagen og hele vejen bakket op om at der kunne etableres en virksomhed som MARS med ophugning af skibe og boreplatforme. Men sagen er nok, at det har været for stor en mundfuld for administrationen at få styr på alle de forhold der regulerer sådanne virksomheders aktiviteter…. ihvertfald forekommer der at være mange uløste løse ender, og derfor indsigelserne fra Enhedslisten (og vel samme der har fået Alternativet og Danmarks Naturfredningsforening til at indsende klager til miljøgodkendelsen). Vi er stadig bekymrede for såvel miljøet som arbejdsmiljøet på havnen.

Jens Hvid

For mig lyder det som om, der skal laves et problem, hvor der slet ikke er noget problem. Først godkender man i byrådet, at der kommer et firma, der vil hugge op. Når så firmaet skal i gang er der kun modvilje mod noget der er vedtaget og endelig skal alle mulige vurdere om noget de slet ikke har forstand på. Lad nu folk få arbejdsro og lad os byde det nye firma velkommen.