“Søren og Mette i benlås”

Fredag, 27. oktober, 2017, 06:00:47

Nye beviser på overgrebet mod lærerne

Bogen “Søren og Mette i benlås” skal bruges til at forhindre, at andre faggrupper bliver udsat for et overgreb som det, lærerne blev udsat for i 2013.

af Anders Bondo Christensen

Den 2. oktober udkom bogen “Søren og Mette i benlås” af den dobbelte Cavlingpris-vinder Anders-Peter Mathiasen. I bogen dokumenteres det én gang for alle, at den daværende regering var dybt involveret i lockouten af lærerne i 2013. Annette Vilhelmsen fortæller f.eks., at da hun overtog posten som leder af SF, så overtog hun også en aftale om, at regeringen ville gennemføre et opgør med lærerne, hvis de ikke frivilligt accepterede de vilkår, der skulle finansiere de kommende reformer på skoleområdet.

Indgreb i overenskomstforhandlinger må aldrig bruges til at trumfe en regerings politiske reformer igennem.

Der har længe været en række klare beviser på, at lockouten og det efterfølgende indgreb var planlagt lang tid i forvejen. Og at målet var, at lærerne skulle finansiere folkeskolereformen ved at afskaffe deres arbejdstidsaftale. Den nye bog lægger flere beviser på bordet.

Historisk handling

Danmarks Lærerforening har på forhånd aftalt at aftage 3000 bøger for at sikre et økonomisk fundament for bogen, men vi har ikke haft indflydelse på bogens indhold. Det kan undre, at der skulle en bog til for at bringe de nye afsløringer, og at ingen af landets større medier tidligere har valgt at grave sig ned i historien på trods af rækken af beviser. Når en regering handler på den måde, har den totalt afmonteret de frie forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter. Det er historisk.

Tænk, hvis en statsminister et halvt år før overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked tilrettelagde et indgreb mod f.eks. CO Industri i en forventet konflikt. Der ville opstå et ramaskrig, og ingen ville stille spørgsmål ved, om statsministeren dermed forbrød sig mod de forpligtigelser, Danmark har i kraft af vores tilslutning til ILO-konventionen. Med ILO-konventionen er Danmark som bekendt forpligtet på at fremme frie og fair forhandlinger mellem ligeværdige parter. Forløbet i 2013 var et eklatant brud på konventionerne.

Aftalt og ikke dikteret arbejdstid

Hvad kan vi så bruge den nye bog til?

For det første må lærerne igen have en aftale, som regulerer deres arbejdstid – på linje med alle andre på det danske arbejdsmarked. Overenskomstforhandlingerne starter denne vinter, og en ny aftale er et grundlæggende krav. Den lov, der nu regulerer arbejdstiden, har haft så negative konsekvenser for lærernes muligheder for at løse deres opgave, at alle må kunne se, at en aftale, som begge parter tager ansvaret for, er den eneste vej frem for folkeskolen.

For det andet må ingen andre faggrupper nogensinde udsættes for det overgreb, lærerne oplevede i 2013. Forløbet var en fejltagelse, som vil gå over i historien. Hvis den danske model overhovedet skal have en fremtid, må lovgiverne erkende, at overenskomster indgås mellem arbejdsmarkedets parter. Og at indgreb i overenskomstforhandlinger aldrig må bruges til at trumfe en regerings politiske reformer igennem.

Derfor er dette ikke bare en kamp for Danmarks Lærerforening. Det en kamp for hele fagbevægelsen. Vi er glade for, at der er opbakning fra samtlige organisationer i CFU og Forhandlingsfællesskabet til, at der skal være frie og lige forhandlinger

Blog indlæg/Dagbladet Arbejderen 27.10.2017 web fho