Spørgsmål til byrådet 28.01.2015

Spørgsmål til byrådet den 28. januar 2015 –

Sociale- og arbejdsklausuler i projektet med ombygning/renovering af Frederikshavn Is stadion

Kære Palle Simonsen

Som lovet får du hermed svar på de spørgsmål du stillede på byrådsmødet den 28. januar 2015.

Jeg kan oplyse, at udbudsmaterialet blev udarbejdet i et samarbejde mellem Ejendomscentret og den private investorkreds med NIRAS og ArkiNord som fælles bygherrerådgiver, og udbudt i en totalentreprise med forudgående prækvalifikation.

Udbuddet blev udbudt i henhold til Kommunens vedtagne indkøbs- og udbudspolitik som foreskriver sociale og arbejdsklausuler i denne størrelse af anlægsprojekter. Ved afgivelse af totalentreprisetilbud og indgåelse af kontrakt garanterer totalentreprenøren ved tro & love at overholde de stillede krav til sociale- og arbejdsklausuler og på bygherrens foranledning dokumentere.

Bygherrens (Kommunens) kontrolforanstaltninger for at sikre sig, at klausulerne bliver overholdt er vha.

• Dialogmøder med Entreprenøren

• Stikprøvekontrol

• Krav om dokumentation

Læs videre i vedhæftede svarskrivelse fra Borgmesteren .

Bilag Størrelse
spørgsmål byråd (1).pdf 497.98 kB