Støj og manglende omtanke

Støj og manglende omtanke

Læserbrev

af Flemming Hardy Olsen og Ida Skov

Skagen den 25.02.2019

Når jeg til daglig færdes i Skagen by og omegn, kan det ikke nægtes at turismens tydelige indtog har ændret på mit oprindelige ”førstehåndsindtryk” af Skagen.

Siden 1978 inden for det parcelhus område jeg selv bor i har uhyggeligt mange huse taget ”sommerhusstatus” med sig ind i miljøet. Nærmere bestemt den østlige del af byen.

Alle er enige om at `støj er noget møg`?

Jeg synes det er en trist oplevelse at høre og læse de mange naboers udsagn, der er ramt af den uhæmmede ”støjterror” i form af meget høje decibel ved udendørs musik arrangementer i Skagen midtby. Det være sig vel også en hån mod de kunstnere der skal leve af deres kunst og musik og som underholder af et godt hjerte.

Som et musisk og politisk menneske kan jeg kun være glad for at der er mulighed for at lytte til god musik og at der kan danses på de diverse forlystelses etablissementer i byen.

Hvis der ikke strammes op på dispensations vanviddet, vil der således langsomt ske et skred i mange skagboers og gæsters opfattelse af Skagens ægthed og oprindelige charme og kultur. Det vil samtidigt `gøre ondt` på de der gerne vil blive boende hele året rundt i Skagen, eller af en eller flere grunde ikke har mulighed for at flytte, måske fordi boligen er blevet gjort usælgelig på grund af ”støjterror”. Som det også er nævnt i debatten, hvor er tanken om menneskeværd – Sundhed, Miljø, Æstetik, Kvalitet og Etik blevet af?


Her er i punktform mit og Enhedslistens holdning til regelsættet med nogle begrundelser:

  •  Reglerne skal sikre at de almindelige miljøregler også for støj-grænser skal overholdes i hele kommunen.
  • Der skal være ens regler i hele kommunen. Der er for nylig truffet afgørelse i PMU om en tilsvarende sag fra Lyngså, de skal også gælde i Skagen – stadig med undtagelser af ”Skagen festivalen”. Som det er nu, vil uroen om reglerne fortsætte i det uendelige. Der må selvfølgelig ikke spilles højere end det tilladte antal decibel af ”hensyn til høreskader” under nogen omstændigheder.
  • Der skal ikke gives dispensationer af kommercielle grunde.
  • Der er et overvældende antal Skagboer, der har givet deres mening til kende om sagen, og som ønsker stop for de mange dispensationer.
  • Vi mener ikke argumentet om at strammere støjregler  vil betyde nedgang i turistindustrien holder. Det er kun den kategori af turister, som i øvrigt er meget kort tid i Skagen, som ønsker den høje musik konstant. Andre – også turister foretrækker roen. De kommer til Skagen efter de andre unikke natur og kulturoplevelser end høj musik og ekstremfester.
  • Festmiljø er let at få i et ferieområde. De andre kvaliteter som er unikke for Skagen findes kun der og kan hurtigt ødelægges. Der skal derfor ikke gives dispensationer der afviger fra de gældende miljøregler og der skal gælde samme regler i hele kommunen, ingen tvivl om det! Slut med at genere lokalbefolkningen.

Kære lokalpolitikere vis, at I har hjerte og mandsmod!

Af Flemming Hardy Olsen, Skagen og Ida Skov Frederikshavn
For Enhedslisten Frederikshavn-Læsø