Støt kampen for et forbud mod atomvåben

Læs mere og skriv under på borgerforslaget med NemID her.

Støt kampen for et forbud mod atomvåben

Af Eva Flyvholm, Christian Juhl og Maja Albrechtsen

I sommeren 2017 vedtog FN’s generalforsamling en traktat der forbyder alle atomvåben.

Traktaten pålægger de lande, der underskriver og ratificerer den, ikke under nogen omstændigheder at udvikle, afprøve, fremstille eller på anden måde anskaffe sig eller lagre atomvåben.

Den forbyder enhver anvendelse af atomvåben og ulovliggør trusler om anvendelse af sådanne våben. Landene forpligter sig til ikke at deltage i aktiviteter, der kan fremme udvikling og brug af atomvåben.

Danmark står uden for!
122 af FN’s medlemslande, det vil sige to tredjedele, stemte for traktaten. Ét land stemte imod og et andet land undlod at stemme, mens et mindretal på 69 lande boykottede både forhandlinger og afstemning om forbuddet.

Traktaten er udformet sådan, at den træder i kraft, så snart 50 af FN’s medlemslande har ratificeret den.

Siden vedtagelsen har 81 lande underskrevet og 38 lande allerede ratificeret den.

Samtlige atommagter og deres allierede boykottede forhandlingerne og har ikke underskrevet. Danmark har følgelig heller ikke underskrevet traktaten – endnu!

I Enhedslisten går vi ind for et totalforbud mod atomvåben. Derfor opfordrer vi alle til at skrive under på det et borgerforslag om at Danmark skal tilsutte sig traktaten. Læs mere og skriv under på borgerforslaget med NemID her.

Mange hilsner,
Eva Flyvholm, freds- og forsvarsordfører, udenrigsordfører
Christian Juhl, medlem af Folketingets udenrigsudvalg
Maja Albrechtsen, Ansvarlig for Enhedslistens forretningsudvalg

Det kan du gøre!

Skriv selv under på borgerforslaget. Du kan skrive under her.

Del Christian Julhs facebookopdatering om borgerforslaget med dit netværk på facebook. Du finder opslaget her.

Send en personlig opfordring til at skrive under på forslaget til venner, kolleger og naboer. Du kan også videresende denne mail.

Kontakt din lokalafdeling i Enhedslisten og hør om I skal lave en lokal aktion for at få folk til at skrive under på borgerforslaget.

I den forrige regerings levetid udgav vi denne opfordring: danmark-skal-aktivt-arbejde-imod-atomoprustning/

Selvom det 3 år siden er det stadig lige aktuelt kom NU Danmark