Stop udhulingen af dagpengene nu

26. okt. 2018 – 08:00

Læserbrev

af Finn Sørensen MF, Enhedslisten

Siden midten af 90’erne er dagpengene for en gennemsnitlig LO-arbejder blevet 30.000 kroner mindre værd på årsbasis.

Det er ligesom at sidde i et badekar, hvor nogen har smidt bundproppen væk. Det dejligt varme vand siver ud, og man bliver kold og klam.

Finn Sørensen, kommunalordfører for EL

Sådan tror jeg, de fleste lønmodtagere har det med dagpengenes værdi, som er blevet forringet år for år. Og det bliver kun værre fremover. Men der er hjælp på vej.

LO-fagbevægelsen har stillet et godt forslag, som kan sætte en prop i hullet.

“Satspuljereguleringen” medfører, at alle overførselsindkomster halter bagud i forhold til lønudviklingen.

Det forslag bærer Enhedslisten nu ind i Folketinget i form af et beslutningsforslag, som siger, at dagpengesatsen skal forhøjes med 13.400 kroner på årsbasis.

Det burde ikke være svært at forstå.

LO har beregnet, at siden midten af 90’erne er dagpengene for en gennemsnitlig LO-arbejder blevet 30.000 kroner mindre værd på årsbasis. Fra at dække 63 procent af lønnen dækker de nu kun 54 procent (bruttokompensationsgraden).

Det skyldes “satspuljereguleringen”, som medfører, at alle overførselsindkomster halter bagud i forhold til lønudviklingen. Det skyldes også indførelse af jobfradrag til beskæftigede, højere a-kassebidrag, indførelse af karensdage med mere.

Det bliver kun værre i de kommende år.

Faldet fortsætter

I 2025 vil dagpengenes værdi være faldet med yderligere 15.000 kroner og således kun dække 50 procent af lønnen.

Det skyldes især skattereformen fra 2012, hvorefter arbejdsløse og pensionister skal betale for skattelettelser, som de højst lønnede får mest ud af.

Det er bydende nødvendigt at få stoppet udhulingen af dagpengene nu.

Det er den enkeltes tryghed, der er på spil. Alle kan miste jobbet, men det må ikke føre til en social katastrofe for den enkelte familie.

Det handler også om tilliden til dagpengesystemet. Efter nedskæring af dagpengeperiode og skrappere krav til genoptjening betaler vi mere og mere for mindre tryghed.

Tryghed skaber styrke

Og så handler det om vores fælles muligheder for at forsvare arbejdsvilkårene. Hvis vi har et trygt dagpengesystem, så står vi stærkere over for arbejdsgiverne. Så tør vi stille krav om god løn og bedre arbejdsvilkår.

LO’s forslag løser ikke alle problemer, men det sætter en effektiv prop i hullet, så der ikke siver mere vand ud af badekarret. Det stopper udhulingen af dagpengene nu. Det er en god start.

Alle partier i Folketinget siger, at vi skal have et trygt dagpengesystem. Nu får de en chance for at omsætte de pæne ord i handling. Det håber jeg virkelig, de gør!

Dagbladet Arbejderen