En strid om ansvar

Af Flemming Hardy Olsen

12.09.2018 kl. 06:34

Parterne strides stadig om ansvaret for den manglende styring af godkendelser samt forkerte oplysninger omkring boreplatformenes status `SKROT eller FARTØJER`.

Vi har valgt at bringe dette indlæg fordi vi mener, at det kan være af yderligere informativ betydning for lokalsamfundet.

Forhåbentligt vil der være bedre styr på tingene når det endelig brager løs til næste år?!

Læs herunder:

 

Frederikshavn Kommune undsiger Søfartsstyrelsen i sag om boreplatforme

Myndighederne strides om hvilken status de to boreplatforme i Frederikshavn Havn har.

Flere offentlige myndigheder strides helt åbent om, hvad der er op og ned i sagen om de to boreplatforme i Frederikshavn Havn, og hvem der har ansvaret for at føre tilsyn med boreplatformene.


Sagen om de to boreplatforme i Frederikshavn tager nu atter en ny drejning. Frederikshavn Kommune afviser, at de oplysninger, som Søfartsstyrelsen ligger inde med om baggrunden for de to boreplatformes tilstedeværelse i Frederikshavn Havn, er korrekte.

Søfartsstyrelsen har overfor TV2 Nord oplyst, at de to boreplatforme Brage og Ensco 80 begge havde angivet, at de ikke var aktive – og at de var kommet til Frederikshavn for at blive hugget op.

De oplysninger er i direkte modstrid med Frederikshavn Kommunes version af historien. Ifølge kommunen er de to boreplatforme ankommet til Frederikshavn som aktive fartøjer, og det var ikke besluttet ved ankomsten, hvad formålet med rejsen tværs over Nordsøen var.

Hvis Frederikshavn Kommunes udlægning af sagen er rigtig kan de to boreplatforme smutte ind i dansk farvand gennem et hul i miljølovgivningen. Men det forudsætter, at det ikke på forhånd var bestemt, at de skulle hugges op. Derfor kom det bag på Frederikshavn Kommune, at Søfartsstyrelsen havde andre oplysninger i sagen.

Læs ogsåIngen kontrol af boreplatforme

Hvis de to boreplatforme ved ankomst til Frederikshavn har oplyst, at de var kommet for at blive skrottet er de nemlig automatisk omfattet af Basel Konventionens bestemmelser om import af miljøfarligt affald. Det betyder, at de skal gennem en bureaukratisk og tidskrævende myndighedsbehandling i Miljøstyrelsen, der skal udstede en importtilladelse.

Søfartsstyrelsen såede altså alvorlig tvivl om Frederikshavn Kommunes forklaring i sagen – og nu gør kommunen så gengæld.

I et notat 5. september 2018 afviser kommunen nu Søfartsstyrelsens udlægning af sagen. De agenter, som ifølge Søfartsstyrelsen har meddelt, at boreplatformene var kommet til Frederikshavn for at blive hugget op, siger nu noget andet til Frederikshavn Kommune.

Nu er det op til Miljøstyrelsen at finde sandheden. Skal de tro på Frederikshavn Kommune? Hvis ja betyder det, at det bliver den lokale miljømyndighed – altså kommunen, der skal udstede miljøgodkendelserne til de to platforme. Samme myndighed som i øvrigt ejer Frederikshavn Havn.

Hvis Miljøstyrelsen der imod vælger at tro på sin kollega i Staten Søfartsstyrelsen,  skal de selv i gang med myndighedskontrol, for så kræver det at platformene får en importtilladelse.


Marc Real

Dette er noget forbandet svineri, her omgås loven tydeligt for at kunne få skibene i havn uden tilladelser.
Nu må det her korrupte system snart skulle stå til ansvar for disse ulovligheder, det kan ikke passe de politikere vi stoler på der står for vores sikkerhed kan købes for ussel mammon.
Så må de dømmes efter gældende lov i vores grundlov..

Karen Holm Nielsen

Ja hvem af dem taler usandt for de kan ikke begge to have ret !!!!!!

Marc Real

Det ved vi jo godt hvem der gør ikke..? 😉
Synes godt om · Svar · 6 t.

Jens Holm

Ingen af dem skal. Begge skal godkende, så der er tale om, ingen af hænderne gør det rigtige.

Jeg kan se, at enhver import eller export af affald skal mærkes. Derfor skal det sandelig undersøges, hvad der eventuelt kan komme ind. Næste trin er lidt samme sag, for det er vel klart, at formålet med de arbejdspladser er, man skal skille hele balladen af, hvorfor dele naturligvis er affald, hvor – som Jeg husker det – små mængder af lavradioaktivt affald – allerede er annocered.

Ja, sådan en bavian som mig forventer også, der bliver kikket efter asbest og epoxy i arbejdstegningerne. VVM er ikke bare stempler.

Egentlig er det også mærkeligt man fra Styrelsen kan lande et skib, hvorfor det så forbliver et skib/en rig, selvom man skiller hele balladen på kajen og transporterer det til genbrug og destruktion. Det må da være begge dele. Man er vel orienteret over formålet med ankomsten. Skibene i havnen her bliver da alle annonceret med deres opgaver/formål.

Ida Skov

Søren Egge Rasmussen
MF
Medlem af Folketinget (EL)Christiansborg
DK-1240 København KTlf. +45 33 37 55 00
Dir. +45 33 37 50 18www.ft.dkFra: Søren Egge Rasmussen �Sendt: 4. september 2018 14:54�Til: tingdok_intern <tingdok_intern@ft.dk>�Emne: UDV;MOF;Søren Egge RasmussenUdvalgsspørgsmål�� Spørger: Søren Egge Rasmussen �
�Minister: Miljø- og fødevareministeren�
Udvalg: MOF�Alm. del�Svaradr: elsera@ft.dk��Spørgsmål:�Ministeren bedes redegøre for, hvorfor Miljøstyrelsen i tilfældet med de to boreplatforme Ensco-80 og Borr Brage har vurderet, at der ikke var behov for miljøgodkendelser ift. import af farligt affald? �Mener ministeren at lovgivningen om import af farligt affald skal tolkes, som den er blevet tolket ifm. importen af de to udenlandske platforme til Frederikshavn, hvor beslutning om skrotning i det ene tilfælde først er taget efter boreplatformene entrerede dansk farvand? �Hvis det er tilfældet, bedes ministeren redegøre i, hvilke andre situationer, hvor reglerne ved import af farligt affald kan omgås, ved først at klassificere det som affald efter import til Danmark.