Talepapir 2. beh. budget 21. Br. 7/10-2020

Mit indlæg er 21 min og 50 sek inde i punktet.politik/

Byrådsmedlem Ida Skov
arkiv/Poul E Wæhrens

Talepapir 2.beh. budget 21. Br. 7/10-2020

Enhedslisten er glad for budgetaftalen for 2021 og for at være med i den.

Når vi de foregående år lige siden vi blev repræsenteret i BR i 2013 har været nødt til at stemme imod budgetforligene, har det været fordi, aftalerne siden den gang, hvert år har indeholdt klare forringelser.

Dengang jeg kom i BR, var kommunes likviditet som bekendt helt i bund, og der var alvorlig fare for at kommunen kunne komme under administration.

Det ville flertallet af BR klare ved at spare over hele linjen, og det traf beslutningen om, at Frederikshavn Kommune hvert år skal spare 1 % på alle udvalg (ja det første år, i 2014 var det meget mere).

Den beslutning var El uenig i. Vi mente den ville være ødelæggende for hverdagen for rigtig mange, særlig de, som har mindst, og vi mente, at der kunne og skulle findes andre løsninger.

Den politik med årlige besparelser har forringet hverdagen for store dele af kommunens borgere. Vi mente, at der var bedre veje til at klare os igennem den dårlige kommunale økonomi.

I alle disse nedskæringsår, har det lydt fra de fleste i BR, at de var kede af forringelser på skolevæsenet, på fritidsordningerne, på ældre eller på handikappede, men at det var det eneste ansvarlige. Og det har de selvfølgelig også ment. Det er deres politiske vurdering.

Vi i El har hver gang ment, at det var uansvarligt med disse årlige fyringer og stillingsnedlæggelser af kommunalt ansatte med store forringelser på velfærden til følge.

Hvorimod det ansvarlige ville være at sætte velfærden højest, specielt overfor dem, som ikke selv kan forsvare deres forhold.

Vi mente, at den nødvendige økonomi skulle og kunne findes andre steder, indtil tildelingen af økonomi til landets kommuner blev ændret og mindre skævt fordelt.

Jeg anerkender, at Frederikshavn Kommune har haft svært ved at få indtægterne til at slå til på grund af den uretfærdige udligning mellem rige og fattige kommuner, men jeg mener vi skulle have gået meget længere for at undgå de nedskæringer, der bl.a. medførte, at vores folkeskoler blev slået sammen til 4 skoler, så der kunne bliver 28 elever til een lærer i de fleste klasser – for at tage et eksempel fra B og U området.De forringelser har ødelagt skolegangen for rigtig mange børn og fået mange dygtige folkeskolelærere til at søge andre græsgange eller til at give op, det er også årsag til at flere forældre har valgt folkeskolen fra og søgt de private. Sådan er det tilsvarende på de andre områder.

Det har været en politisk vurdering, hvordan vi får pengene til at slå til i det kommunale regnskab, og det har vi i El altså vurderet forskelligt fra jer andre.

Vi ved godt, at vi stadig næste år vil have en meget lav service på skoler, daginstitutioner, ældrepleje osv, men vi er overbevidste om, at budgetaftalen for 2021, som vi 2. behandler i dag, giver nogle klare forbedringer for de små børn, for skoler, klubber og for socialområdet – i sammenligning med der, hvor vi er nu i 2020.

Vi er helt bevidste om, at hvis vi sammenligner budgettet for næste år med budgettet for blot 2 år siden, så er det stadigvæk forringet for ældre og handicappede- sammenlignet med 2019, og hvis vi går flere år tilbage er det endnu værre.

Ikke desto mindre har vi den tommelfingerregel i El, at vi kan stemme for den mindste forbedring, hvis der vel at mærke ikke i samme pakke er forringelser på et andet vigtigt område.

Det har været et must, for at deltage i budgetaftalen, at der bliver startet på at tilbageføre noget af den besparelse, der er på ældre-og handicap det her år. Det er sket med tilførslen af 5 mio oven i at 1% besparelse er taget af bordet.

Det var ligeledes en forudsætning for os, at der kom flere voksne i 0-6 årsområdet. Det er sket med de 7 mio til nyansættelser.

Det vil kunne mærkes i den enkelte institution, hvis de bruges til samvær med børnene, og jeg mener, det er det, vi er enige om, at de skal.

Vi vil fortsat gerne opfordre til gennemsigtighed i, hvordan normeringerne er i den enkelte institution, og hvordan de opgøres. Vi opfordrer i øvrigt også til samarbejde med de aktive forældre, som arbejder seriøst og energisk for reelle minimumsnormeringer.

Endelig er det afgørende for os, at det kan ses i budgettet, at kommunen påtager sig sit klimaansvar.

I årets aftale er der nye tiltag på klimaområdet. Tiltag som vi i Enhedslisten har haft et stort ønske om, kom med i budgettet, og vi er rigtig glade for de tiltag, der er opnået enighed om i det samlede byråd.

Puljen på 250 tusinde som foreninger eller grupper af borgere kan søge til at starte nye biodiversitets-og klimatiltag er vi rigtig glade for, vi håber, det vil give ildsjæle i cevilsamfundet mod på at starte ting op.

Vi er også glade for at det nu skal forsøges, om der er ønske og vilje til at oprette bruger pårørende-råd ved plejehjemmene. Vi tror, at det kan give gode indput til gavn for beboerne. Vi tænker også, det kan blive en hjælp til at rette op på evt. uhensigtsmæssigheder før de bliver alvorlige.

Endelig er det godt, at vi endelig får en kommunal whistleblower-ordning. Det er El været alene om at ønske hvert år. Det er vi tilfredse med – hvad enten det skylles kommende lovgivning eller ej.

Alt i alt er jeg og Enhedslisten rigtig glade for årets budgetaftale og for at deltage i den. Vi mener den indeholder klare forbedringer, gode nye tiltag og ingen forringelser på vigtige velfærdsområder.

Til sidst vil jeg gerne takke for konstruktive forhandlinger om budgettet. Når vi ikke har deltaget i budgetaftalerne før, så skyldes det ikke, at vi har følt os holdt udenfor.

Det har skyldes politisk uenighed og vurderinger, sådan er demokratiet.