Total, skifergas og politik

Total, skifergas og politik

SKIFERGAS: I Politiken 17. april var det glædeligt læsestof, at Radikale Venstre siger stop for nye skifergasboringer.

Samtidigt kræver også SF en række nye krav opfyldt, inden der bliver boret efter skifergas. Venstre er fortsat åben over for at tillade boringer efter skifergas, hvis det kan gøres ”miljømæssigt forsvarligt”. Udtalelsen viser, at Venstre stadig ikke har læst ordentligt på lektien vedrørende skifergas-udvinding og frakturering af skifer på land, hvor der findes grundvand og naboer.

Venstre er åbenbart også ligeglad med, hvad der sker i Vendsyssel, for som Lars Chr. Lilholt siger: “Det ville da være mærkeligt hvis man helt skulle afskære sig fra at benytte den mulighed, næsten lige meget hvad der sker”

Dansk Folkepartis Mikkel Dencker udtaler også, at vi selvfølgelig skal tage gassen forsvarligt op, af hensyn til naboerne. Heller ikke han har læst på lektien, eller forsøger han at stikke den danske befolkning blår i øjnene? Skifergas kan ikke udvindes på en forsvarlig måde

Det et er noget helt nyt, at Venstre og DF også undlader at tage hensyn til landmænd og landbruget.

I Vendsyssel vil borepladserne blive placeret i landbrugsområder. Mennesker, dyr og afgrøder bliver forgiftet af luften, uanset om der sker ulykker eller fejl.

Det er bevist, at befolkninger i nærheden af skifergas-boringer bliver syge på grund af luftforureningen fire gange så ofte, som den gennemsnitlige befolkning:

Fra hver boring stiger kemikalier, radioaktivitet, og hvad der ellers er i alun-skifere op i luften, som vi alle indånder. Disse dampe kan ikke ses med det blotte øje, kun med et specielt kamera, som kan affotografere dampe og gasudslip.

Problemerne er luftvejssygdomme, ætsninger i hud og luftveje, bylder, hjerneskader, næseblod, lammelser, og stærke smerter i led og muskler.

Desuden er der så også risiko for pludselige forgiftninger af vand og miljø ved fejl, ulykker osv. – og altid efter en årrække, alt efter hvor hurtigt de mange tusind tons kemikalieslam sammen med den frigivne radioaktivitet og tungmetaller fra den knuste skifer, som ligger i ca. fire km dybde, stiger op gennem revner og sprækker i den knuste skifer og den gennemhullede granit, op til grundvands-linjen og vores drikkevand.

Desuden er vi endnu mere sårbare end USA, hvor man kun bruger 45 pct. grundvand som drikkevand. I Danmark får vi alt vores drikkevand fra grundvandet. I Danmark har man aldrig før udvundet gas fra alunskifer, som er både radioaktivt og fyldt med tungmetaller, og desuden kræver store mængder forskellige kemikalier, som både er kræftfremkaldende, nedbrydende for vores celler, samt hormonforstyrrende.

I USA er der allerede problemer med formeringsevnen. Dette gælder selvfølgelig også dyrene – og landbrugsdyrene. Det har aldrig før været forsøgt at udvinde skifergas fra denne dybde. Hvad sker der, når vi begynder at knuse undergrunden i vores tætbefolkede land.

I andre lande stiger graden, og styrken af jordskælv. Det bliver højst sandsynligt det samme i Danmark – eller bliver det værre, når de borer så dybt??

Når forureningen sker, er det ofte i den grad, at man ikke engang kan bruge vandet til at bade og vaske tøj i. Hvor dyrt bliver det at købe vand, når der slet ikke findes rent vand i hele Vendsyssel? I USA koster en liter vand nu mere end en liter benzin.

Det er også værd at tænke på, at grundvandet i Vendsyssel ikke er et afgrænset område, men efterhånden vil blande sig med hele Jyllands vandressourcer.

Jeg er helt sikker på, at årsagen til, at Total synes, at er skifergas er en god idé, er, at det kan Total tjene penge på. og skulle det gå så galt, at de ikke kan tjene penge på gassen, så kan de sikkert tjene milliarder på at sælge rent vand til os. Jeg har læst Totals hjemmeside igennem på kryds og tværs uden at blive beroliget.

Jeg har desuden stillet spørgsmål om selve fraktureringen, som ikke klart fremgår af deres hjemmeside, og som de efter halvanden måned stadig ikke har svaret på. Mine spørgsmål lød: Hvad dækker betegnelsen ”en boring”? Er det selve hullet, hvorfra der bores/fraktureres op til syv gange i forskellige retninger, eller hver gang der fraktureres?

Hvor langt bores/fraktureres der vandret i hver retning fra hver lodret boring? Men altså ingen svar fra Total. Dette har blot bekræftet min vurdering af, at Total ikke er interesseret i at give klare svar.

AF RITA LEVORSEN

BRØNDENVEJ 99, 9352 DYBVAD