– Troede det var en selvfølge

 28 november 2014 – kl. 15:58af Flemming Hardy Olsen (WebAnsvarlig)

– Troede det var en selvfølge

Hjemmehjælp: Ida Skov (EL) sørger for, at de ældre nu får besked, hvis der sker ændringer i hjemmehjælpen

FREDERIKSHAVN: Ældre får ble på, for der er ikke længere tid til at hjælpe med toiletbesøg. 

Nullermændene får lov at ligge under sofaen, for der er ikke tid til at gøre ordentligt rent.

Men det er ikke serviceforringelser. Det er effektivisering. Hjemmehjælperne skal nå det samme på mindre tid.

Derfor behøver kommunen i juridisk forstand ikke at informere om ændringerne.

Sådan har undskyldningen lydt fra Frederikshavn Kommune, men nu får piben en anden lyd, takket være Ida Skov fra Enhedslisten, der bragte sagen i byrådet.

– Jeg har taget det som en selvfølge, at borgerne blev informeret, hvis der skete ændringer i deres hjemmehjælp. Det var så ikke tilfældet, fandt jeg ud af efter at have talt med flere borgere, der undrer sig, siger Ida Skov, der kalder det uværdigt og respektløst samt urimeligt over for de ansatte, der har skullet viderebringe besked om, hvad politikerne har besluttet.

– Det er modigt af dem, der har stået offentligt frem og fortalt om forholdene, siger Ida Skov.

– Logisk at det går galt

Enhedslisten står ikke bag kommunens budget og finder det uacceptabelt at skære så meget, som flertallet har gjort, og Ida Skov mener, at den aktuelle situation viser, hvor farligt, det er at udlicitere opgaver, der har med pleje at gøre.

– Private firmaers formål er at skabe overskud, og når kommunen forlanger de samme ydelser på kortere tid, er det logisk at det skal gå galt. Enten må de snyde eller slide medarbejderne ned. Eller også går firmaet ned, som det er sket i andre kommuner. Det bliver dyrt for kommunen og skaber utryghed for borgerne, siger Ida Skov.

Peter Nielsen (K), tidligere formand for socialudvalget, opfordrede til at kalde tingene ved deres rette navn, altså serviceforringelser frem for effektiviseringer.

– Tørrer vi ansvaret af på de ansatte i private firmaer, flytter vi fokus.

Andre kommuner

Ifølge formanden for socialudvalget, Jørgen Tousgaard (S), har Frederikshavn Kommune i årevis i gennemsnit leveret 6,71 timers hjemmehjælp om ugen, hvilket er mere end nabokommuner som Aalborg (5,25), Hjørring (5,15) og Brønderslev (4,96) leverer.

– Jeg har en tyrkertro på, at vores ansatte er lige så dygtige som kollegerne i nabokommunerne, og målet er, at vi lander på 5,5 timer, siger Jørgen Tousgaard, som understreger, at kommunen også har sparet i toppen: Fem ledere og 10 visitatorer, konsulenter og planlæggere i administrationen er afskediget.

 Af Hans Christensen, hans.christensen@nordjyske.dk