Uansvarlige lukninger

Spareforslag er uansvarligt

SKOLER: Nogle socialdemokrater og SF anklager Enhedslisten for ikke at deltage i byrådets arbejde med udviklingen af folkeskolen, fordi vi er imod de foreståede besparelser på skoleområdet.

Af Ida Skov, byrådsmedlem (Enhedslisten) i Frederikshavn, Tronderupvej 26, 9900 Frederikshavn​ idsk@frederikshavn.dk

Enhedslisten anser udviklingen af den lokale folkeskole som meget, meget vigtig, og jeg gør mit bedste for at være med til at præge den.

Det oplever jeg også, at kollegerne i socialdemokraterne og SF gør. 

Vi er blot stærkt uenige om, hvad der er godt for skolen, og om hvordan det bedst kan lykkes at indføre folkeskolereformen og nå dens mål om, at alle børn bliver dygtigere og trives bedre uanset hvilken baggrund, de kommer fra.

Jeg mener, at det vigtigste er at sikre børnene undervisning fra veluddannede og engagerede lærere, og det kan de kun få, hvis der er en grænse for, hvor mange børn en lærer har ansvaret for.

Hverken it, nye mursten, eller elevmedbestemmelse, som alle tre er gode elementer i skolen kan erstatte børnenes kontakt med en kompetent voksen.

Det kan være nødvendigt og naturligt at nedsætte udgifterne til skolerne og antallet af lærere i takt med, at børnetallet falder, men i de seneste år er der blevet nedlagt lærerstillinger i meget højere tempo, end det faldende børnetal berettiger. Fra 2009 til 2013 er antallet af lærere i Frederikshavn Kommune skåret ned med 17 pct., mens antallet af skolebørn er faldet ca. 4 pct.

Det er sket ved at stoppe flere børn i klasserne, så der nu helst skal være 28 børn i hver, og dermed færre klasser. Dertil kommer inklusionen af børn med særlige behov i klasserne.

Det er den kurs, byrådsflertallet vil fortsætte, bare med endnu større hast.

Derfor planen om at nedlægge skoler og kun have fire skoledistrikter, så børnene i princippet kan flyttes rundt til klasser på forskellige matrikler, så der bliver flest mulige klasser med 28 elever i hver.

Den nye folkeskolereform indebærer store omvæltninger for børn, deres forældre og lærere.

Med længere skoledag for børnene, for lærerne mindre tid til at forberede flere undervisningstimer, og for forældrene færre tidspunkter at træffe lærerne på.

Desuden skal endnu flere elever med specielle behov inkluderes i klasserne. Og meget mere.

Jeg forudser, det vil skabe kaos, samtidig at ændre skolestrukturen med lukning af velfungerende skoler imod forældrenes ønsker, endnu mindre fritid til de mange børn, der får lang transport i skolebus hver dag.

Det vil også gøre sig gældende for kommunens to største skoler, som der også er planer om at slå sammen til en endnu større enhed.

Vedrørende den økonomiske politik i kommunen, er vi i Enhedslisten fuldstændig enige i, at vi byrødder har et stort ansvar for at forvalte pengene i vores fælles kommunekasse bedst muligt, og det er nødvendigt at bedre kommunens likviditet.

Vi synes imidlertid ikke, det er sandsynligt, at skole-sammenlægningerne vil medføre besparelser.

De undersøgelser, der foreligger af resultatet hos de kommuner, der har forsøgt at opnå besparelser på den måde, viser klart det modsatte. Nemlig at prisen pr. elev mod forventning stiger, hvor der har været skolesammenlægninger i sammenligning med sammenlignelige skoler, hvor man ikke har sammenlagt.

(I øvrigt falder det faglige udbytte ifølge resultaterne i nationale test og Pisa i de sammenlagte skoler)

Dertil kommer de negative følger for udviklingen i landsbyerne, og udgifterne for kommunen til flere arbejdsløse lærere og pædagoger, med tilhørende mindre skattegrundlag.

Vi synes altså først og fremmest, at byrådsflertallets spareforslag er uansvarligt over for rigtige små og store mennesker, og for udviklingen i folkeskolerne.

Desuden mener vi, at det vil være dårligt for kommunens økonomi.


Nordjyske Vendsyssel 19.06.2014 Synspunkt