Uhyggelig kortsynet prioritering.

Uhyggelig prioritering.

I foråret fik BU pålagt opgaven, at udarbejde en plan, der vil nedbringe forbruget på familieområdet med 20 mio over de næste 4 år. Det blev kaldt en investeringsplan!

Flertallet i BU har nu vedtaget en sådan investeringsplan. Konsekvenserne for budget 2017 er en besparelse på familieområdet på 6 mio.

Planen har nu været forelagt Økonomiudvalget og er d. 28/9 accepteret af flertallet i udvalget.

Man skulle tro en investeringsplan ville skyde penge ind i forebyggelse, der efter nogle år ville generere en besparelse. f.eks.støtte til familier i knibe, der vil give færre anbringelser af børn uden for familien. Man kunne placere penge i børns sundhed, så der vil komme færre udgifter til senere fysisk og psykisk sygdom. Man kunne sikre, arbejde for færre elever i skole-klasserne, så der vil bliver brug for færre midler til specialundervisning og psykologbehandling.

Det er imidlertid ikke den type plan, der nu er besluttet! Handleplanen er for størstedelen alvorlige forringelser for de børn og unge, der har det værst i vor kommune. Der bliver ikke satset på dem – de bliver frataget for 6 mio støtte og hjælp, som de får i dag.

De børn og unge, der modtager hjælp, skal omvurderes, så de, der for øjeblikket er vurderet til at skulle have en vis portion hjælp, nu skal nedprioriteres til at have brug for mindre eller ingen hjælp.

De familier, som i dag får aflastningsophold til et barn 2 gange om måneden, kan nu kun få det én gang om måneden.

Handikappede skal omvurderes til at have brug for færre timer til barnepige, pasning.

Ikke kommunale tilbud opsiges. Det vil betyde, at børn, der har brug for hjælp, kommer på en venteliste på op til 9 måneder.

Der skal nedlægges pladser til døgntilbud. Dvs. familier, hvor et barn mistrives i så alvorlig grad, at det har brug for ophold uden for familien kommer på venteliste I lang tid.

Det bliver dyrt på sigt overfor udsatte børn. Færre skal vurderes til at have brug for fysio eller ergoterapeut behandling, og behandlingen skal ikke længere foregå i skolen eller børnehaven – men barnet skal transporteres til et centralt lokale. Hvilket giver nye transport-problemer og udgifter for forældrene.

Der skal afskediges psykologer, hvilket betyder der kan blive op til 9 måneders ventetid på psykologhjælp.

Ventetid på hjælp til børn og skoler, hvor skolen har søgt hjælp til at have barnet i klassen.

Disse sparekrav er en ond spiral, der år for år forværrer forholdene for de, der har brug for hjælp og giver kommunen flere udgifter til at lappe på ulykker, hvoraf nogle kunne have været undgået ved den rette investering i forebyggelse.

Man har kunnet læse i pressen, at der i 2017, altså samtidig med disse besparelser på udsatte børn og deres familier, skal investeres 8 mio i at ændre Rådhusparken. Er det virkelig den prioritering vores Byråd vil være bekendt?

Enhedslisten Frederikshavn Læsø

1.10.2016 kl.06:18; web fho