Vågn op til dåd

 Pressemeddelelse

Bedre sent end aldrig

 Det var lige før morgenkaffen røg i den gale hos et par af Enhedslistens medlemmer her til morgen?!

 Mogens Brag og co. venstres nye 4 bande, vil nu trække i håndbremsen, hvor det ellers var ventet, at den ny skolestruktur ville blive vedtaget.

 – Flere sider har peget på, det kunne være ønskeligt med mere åbenhed og mere dialog. Den kritik burde vi tage til os og give skolestrukturen et år, hvor vi kan få tingene vendt godt og grundigt. Så kan vi lave en struktur, som rækker fremad, forlyder det fra Mogens Brag!

 Beregningerne bag skolestrukturen har været under kritik gennem forløbet. En trafikanalytiker – bestilt af Stensnæsskolen i Voerså – har blandt andet regnet sig frem til højere transportudgifter, end Frederikshavn Kommune kalkulerer med.

 Hvad med det ”kongelige socialdemokrati”, SF og DF, sidstnævnte, der til stadighed påberåber sig at være et rigtigt arbejderparti, vil de om nødvendigt vågne op til dåd?! Vil socialdemokratiet for fremtiden igen at indtage rollen som ”den fattiges værner og de riges ris”, svaret blæser i vinden?!

 De fire Venstre-folk ønsker, at tænkepausen på et år bringer skolebestyrelserne på de berørte skoler, mere ind over beslutningen. Det gælder især skolebestyrelserne på de lukningstruede skoler i Elling og Jerup samt Gærum Skole og Stensnæsskolen, som står til at miste 7.-9. klasse.

 – Denne appel til borgmesteren, kan vi i Enhedslistens erklære os 100 % enige. Vi støtter gerne de fire venstre-folk og vil opfordre dem til at skaffe yderligere 11 mandater, hvorefter vi stiller med det sidste (nr 16).Det skal sikre at fastholde den nuværende daginstitutions- og skolestruktur. Det vil der kunne skabes perspektiv i.

 Vi er dybt indigneret over det kommende nedskæringsforlig, regionsrådet forventes at vedtage med et stort flertal, der bl.a. har til hensigt at fjerne akutbilen herfra Skagen. Der er for nærværende igangsat en underskriftindsamling imod dette rablende vanvid.

 At de økonomiske midler er få, må selv Enhedslisten erkende, men det skyldes en dårlig aftale regionerne og regeringen imellem, og dette har i yderste konsekvens at gøre med de bindinger der er, eftersom Danmark har tilsluttet sig EU’s Finanspagt. Der er nok at gå i gang med, skriv under nu?!

 Enhedslistens kommunalpolitiske udvalg.

Flemming Hardy Olsen. 16.9.2014