Vi er imod forringelser

 22.03.2014

Enhedslisten er imod at uddelegere beslutningskompetencen af lokalplaner til udvalgene fordi;

-Vigtige beslutninger skal besluttes i det forum, som borgerne har valgt til det. Byrådet er overordnet i den demokratiske proces. Udvalgene er kun sagsbehandlende og forbereder den demokratiske proces.

-Offentligheden, og pressen har ikke mulighed for at følge med i behandlingen på udvalgsmøder og kan ikke som nu i fuld offentlighed forsøge at få indflydelse på dem.

-Det er sværere, for byrådet at følge med i planlovgivningen i kommunen, når lokalplanerene ikke kommer på byrådets dagsorden.

-I denne valgperiode er det specielt problematisk fordi, der udelukkende er repræsenteret 2 partier i PMU.

-Hvis tendensen fortsætter, vil beslutningskompetencen også kunne delegeres helt ud til administrationen, så det er direktørerne, der bestemmer og ikke de valgte politikere.

 Den borgernære velfærd

Enhedslisten foreslår at forbedringen af kassebeholdningen i 15 opnås ved så vidt muligt at finde indtægter i stedet for ved nedsættelse af servicen og ved  produktivitetsforøgelse, som for begge begrebers vedkommende vil sige massive stillingsnedlæggelser.

Indtægterne kan forhøjes ved en højere grundskyldspromille og ved at indføre dækningsafgift. Hvis det bliver nødvendigt med besparelser skal de så vidt muligt findes uden for den borgenære velfærd, det kan f.eks være ved at se kritisk på de mange tilskud til forskellige events og ved at være tilbageholdene med at bruge eksterne konsulenter.

arkivfoto fho, en by i provinsen