Vi er stolte og glade

Pressemeddelelse                                                                                                                                                             Skagen, 8.12.2017

Efter KV17 – goddag til en ny byrådsperiode    

Stor tak til Enhedslistens vælgere, der har betroet os deres stemme i byråds-demokratiet!
Vi er stolte og glade over at arbejde for jer og sammen med jer!

Enhedslisten har i kommende byrådsperiode ret til een plads i et politisk udvalg. Vi prioriterede at beholde vores plads i økonomiudvalget og dernæst i Børn – og Ungdomsudvalget. 3. prioritet var Arbejdsmarkedsudvalget.
Det viste sig udelukket at fortsætte i de to udvalg, Vi har i stedet fået en plads i Arbejdsmarkedsudvalget og i Sundhedsudvalget.

Vi er ærgerlige over, at Enhedslisten ikke længere er repræsenteret i Børn – og Ungdomsudvalget. vi mener, det er vigtigt, at udvalget kender de holdninger, vi repræsenterer, inden flertallet træffer beslutninger.

Ida har arbejdet efter bedste evne i udvalget, og lagt sine holdninger og viden åbent frem. Hun har talt børnenes og de unges sag, og vi fortryder ikke, at Enhedslisten har sendt beslutninger om skolelukninger i byrådet, og fortryder ikke, at vi ofte har været i opposition til flertallet – når vi vidste, dets beslutninger ville forringe forholdene for ansatte og børn.

Nu ser vi frem til, at Enhedslisten kan bidrage til arbejdet i Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget. Her vil vi fortsætte med at bruge vores kræfter bedst muligt ved at samarbejde med alle, der vil være med til at sørge for at alle borgere i vores kommune skal have mulighed for et værdigt liv. Vi vil bekæmpe social dumping og arbejdsløshed– ikke de arbejdssløse, forebygge frem for at lappe og bekæmpe ulighed i sundhed såvel som andre steder.

Enhedslisten Frederikshavn – Læsø

Vedtaget på medlemsmødet tirsdag 2017-12-5

Venligst, Flemming Hardy Olsen