Visionen om socialisme

Tirsdag, 07. november, 2017, 01:00:38

Genrejs den socialistiske vision

I dag er det 100 år siden, Oktoberrevolutionen blev gennemført i Rusland.

Det var en revolution, der markerede et historisk skridt, som aldrig var set før. En revolution, der skabte store fremskridt for millioner af fattige arbejdere, bønder og rettighedsløse. En revolution, der skabte håb over hele jordkloden.

Hvis vi skal sikre velfærd og lighed i Danmark, har vi brug for et systemskifte. Vi må genrejse den socialistiske vision.

Det var også en revolution, som i årtier blev et pejlemærke for revolutionære, kommunister og socialister over hele verden, men til sidst led nederlag.

I dag er også dagen for en lang række aktioner og demonstrationer til forsvar for velfærd i Danmark. Og har det så noget med hinanden at gøre? Ud over det åbenlyse, at klassekampen og kampen for levevilkår stadig lever videre.

Det danske velfærdssamfund blev skabt i skyggen – og skinnet – fra det socialistiske Østeuropa. De folkelige, faglige og socialistiske bevægelser fik rygstøtte af, at der fandtes et konkurrerende politisk og økonomisk system, som magthaverne var bange for, at danske arbejdere skulle lade sig lokke af.

Efter Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud forsvandt den frygt. Kapitalen forlod klassekompromisets vej og gik over til en brutal, nyliberalistisk model og et opgør med velfærden. I dag oplever vi, at uligheden stiger, fattigdommen vokser, og tilkæmpede rettigheder mistes igen, skive for skive. Usikkerheden vokser for den brede befolkning.

Dagens velfærds-markeringer er i sin substans en protest mod en stadig mere rå kapitalisme, der i sin udbytning bliver mere og mere desperat. Demonstrationer og protester er del af en vigtig kamp for et værdigt samfund og mod en stadig snævrere elites greb om magten.

Men 100 års erfaring viser også, at det ikke er nok at forsøge at lappe på den brutale kapitalisme. Tiden er inde til at sætte alternativer til kapitalismen på dagsordenen, også i velfærdsbevægelsen.

Hvis vi skal sikre varig velfærd og lighed i Danmark, har vi brug for et systemskifte. Vi må genrejse den socialistiske vision.

Dagbladet Arbejderen 7 november 2017